Întocmeşte o listă cu grupurile din care faci parte, de exemplu: familie, biserică, şcoală, colectivul de la locul de muncă etc. Marchează-le cu un X pe cele din care ai ales de bunăvoie să faci parte. Cât de importante sunt aceste grupuri sociale pentru tine? Care este cel mai important?
Dumnezeu ne-a creat cu nevoia de a aparţine de alţii. Citeşte textul-cheie şi apoi memorează-l. Treci la textele de la rubrica Repere şi, după ce le citeşti cu atenţie, răspunde la întrebarea următoare: Faptul că aparţii familiei lui Dumnezeu este un lucru bun în viaţa ta? Este o încurajare? De ce da sau de ce nu?

 

Text-cheie

„Petru şi ceilalţi apostoli i-au răspuns: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!»” (Faptele apostolilor 5:29)

 

Repere

„Domnul Dumnezeu a zis: «Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit.»” (Geneza 2:18)

„Mardoheu i-a trimis Esterei următorul răspuns: «Să nu-ţi imaginezi că, fiind în palat, vei scăpa totuşi cu viaţă, singura dintre toţi iudeii! Dacă vei tăcea acum, mângâierea şi izbăvirea iudeilor vor veni din altă parte, iar tu şi familia tatălui tău veţi pieri. Cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?»” (Estera 4:12-14)

„Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Lui şi a zis: «Iată mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia Tatălui Meu, care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.»” (Matei 12:49,50)

„Iată că vine ceasul, şi a şi venit, să fiţi risipiţi fiecare la ale lui, iar pe Mine să Mă lăsaţi singur. Şi totuşi nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16:32)

„Dumnezeu le dă o familie celor însinguraţi.” (Psalmii 68:6)

 

 


Părerea mea