Ellen White relatează cum reformatorii protestanţi s-au luptat împotriva autorităţii Bisericii Catolice. Unii prinţi reformatori, care acceptaseră credinţa protestantă, au conceput un document ce conţinea convingerile lor, pentru a fi prezentat în faţa Dietei (comitet al conducătorilor catolici), prin care cereau dreptul de a se închina aşa cum credeau ei. Erau oameni puternici, care ar fi putut aduna armate în sprijinul cauzei lor, dar n-au făcut-o. Au refuzat să recurgă la violenţă şi să se implice în chestiuni politice. Considerau că
„Reforma nu trebuie să aibă o altă influenţă decât cea care vine din Cuvântul lui Dumnezeu.” Ei respectau autorităţile existente pe cât era posibil de mult, dar, în final, Îl ascultau pe Dumnezeu. În ce moduri îţi poţi manifesta sprijinul pentru persoanele cu autoritate pe care le întâlneşti? Cum poţi să-ţi manifeşti dezacordul într-un mod plin de  respect faţă de un om cu autoritate în viaţa ta?

 


Părerea mea