Enumeră avantajele unei vieţi trăite cu modestie, alături de dezavantajele unei vieţi trăite cu aroganţă:

Avantajele modestiei: ________________________________

Dezavantajele aroganţei: ________________________________


Părerea mea