Alege un verset dintre cele de la rubrica Repere şi include-l în rugăciunea de dimineaţă şi de seară, astfel încât să-ţi începi şi să-ţi închei ziua cu el.

„Iată, s-a îngâmfat! Nu-i este neprihănit sufletul în el; însă cel drept va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4)

„Căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune, să reduceţi la tăcere ignoranţa oamenilor proşti.” (1 Petru 2:15)

„Martorul adevărat depune o mărturie dreaptă, dar martorul fals spune minciuni.” (Proverbele 12:17)

„Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se şteargă păcatele.” (Faptele apostolilor 3:19)

„De aceea, întrucât suntem înconjuraţi de un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice ne-ar putea împiedica şi păcatul, care ne prinde atât de strâns, şi să alergăm cu perseverenţă în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenţia asupra lui Isus, Cel care iniţiază şi desăvârşeşte credinţa, Cel care, pentru bucuria ce-I stătea înainte, a îndurat crucea, dispreţuindu-i ruşinea, şi S-a aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu! Gândiţi-vă cu atenţie la Cel ce a îndurat o astfel de împotrivire faţă de El Însuşi din partea păcătoşilor, ca să nu vă lăsaţi descurajaţi şi să nu renunţaţi.” (Evrei 12:1-3)


Părerea mea