Compară afirmaţiile lui Ellen White din paragraful de la Flash cu următorul text: „Iată, s-a îngâmfat! Nu-i este neprihănit sufletul în el; însă cel drept va trăi prin credinţa lui.” (Habacuc 2:4)

Flash

„Teama de Dumnezeu era prezentă în inima lui Luther, făcându-l în stare să menţină fermitatea scopului şi conducându-l la o adâncă umilinţă înaintea lui Dumnezeu. Avea un simţ înnăscut al dependenţei de ajutorul divin şi începea întotdeauna ziua cu rugăciune, în timp ce sufletul i se înălţa continuu în cereri pentru călăuzire şi sprijin. «O rugăciune bună, zicea el, înseamnă mai mult decât jumătate din studiu.»” (Tragedia veacurilor, p. 122)


Părerea mea