Citeşte textele biblice de la rubrica Repere.

„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta! Meditează asupra ei zi şi noapte, veghind, astfel încât să poţi împlini tot ceea ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi oriunde vei merge şi vei prospera! Oare nu Eu te-am împuternicit? Fii tare şi curajos! Nu te teme şi nu te înspăimânta, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine oriunde vei merge!” (Iosua 1:8,9)

„De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevărul, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:13-18)

„Dar El a zis: «Ferice mai degrabă de cei ce aud Cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc!»” (Luca 11:28)

Compilează poruncile conţinute în aceste versete, notând mai jos primele 10 porunci din: Iosua 1:8,9; Luca 11:28 şi Efeseni 6:13-18.

1._________________

2._________________

3._________________

4._________________

5._________________

6._________________

7._________________

8._________________

9._________________

10.________________


Părerea mea