Compară citatul de la rubrica Flash cu următorul citat:

„În Biblie se găsesc doar principiile sigure de a acţiona. Este reproducerea voinţei lui Dumnezeu, o expresie a înţelepciunii divine. Se expun pentru înţelegerea omului marile probleme ale vieţii şi, pentru toţi cei care ţin seama de preceptele ei, se va dovedi un ghid infailibil, împiedicându-i să-şi irosească viaţa într-un efort greşit direcţionat.” (Faptele apostolilor, p. 506)

Flash

„Caracterul lui Wycliffe este o mărturie a puterii transformatoare şi educative a Sfintelor Scripturi. Biblia l-a făcut ceea ce era. Efortul de a înţelege marile adevăruri ale revelaţiei le conferă prospeţime şi vigoare tuturor capacităţilor. Lărgeşte mintea, ascute înţelegerea şi maturizează judecata. Studiul Bibliei va înnobila orice gând, sentiment şi aspiraţie, aşa cum niciun alt studiu nu o poate face. Dă stabilitate în scop, răbdare, curaj şi tărie; înalţă caracterul şi sfinţeşte sufletul.” (Tragedia veacurilor, p. 94)


Părerea mea