Caută în ziare sau pe internet ştiri despre suferinţă. Ce relatări găseşti? De ce suferă cei buni este o întrebare la care se caută răspuns de la începutul lumii. Pentru fiecare relatare în parte, gândeşte-te la modul în care Dumnezeu ar putea lucra în viaţa celor care sunt direct implicaţi. Citeşte cu atenţie textul-cheie şi apoi învaţă-l pe de rost. Ce s-ar putea să-ţi ceară Dumnezeu ca o dovadă de grijă faţă de cei din jurul tău?

Text-cheie

„Cine este deci sclavul credincios şi înţelept pe care stăpânul l-a pus responsabil peste ceilalţi sclavi ai săi, ca să le dea hrana la timp? Ferice de sclavul acela pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!” (Matei 24:45,46)


Părerea mea