Citeşte cu atenţie textele biblice care formează rubrica Repere şi încercuieşte-l pe cel care îţi vorbeşte cel mai direct. De ce crezi că acest verset are o importanţă deosebită pentru tine în prezent?

„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi nimeni nu aprinde un felinar ca să-l pună sub un obroc, ci îl pune pe un suport şi astfel el luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru, Care este în ceruri.” (Matei 5:14-16)

„Căci milă doresc, nu jertfă, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot.” (Osea 6:6)

„Lăudaţi-L pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui!” (1 Cronici 16:8)

„Iar voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zi- diţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie sfântă, ca să aduceţi jert- fe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” (2 Petru 2:5)

„Fiţi imitatorii mei, aşa cum şi eu sunt al lui Hristos!” (1 Corinteni 11:1)


Părerea mea