Compară următorul paragraf cu punctul de vedere al lui Ellen White exprimat în citatul de la rubrica Flash:

„Nu este doar datoria pastorului, ci a fiecărui membru în parte aceea de a-L prezenta pe Hristos lumii. Fiecare trebuie să prindă razele care vin de la Isus şi să le reflecte peste sufletele orbite de eroare şi cu privirea întunecată de doctrinele false.” (Ellen White, Pastoral Ministry [1995], p. 153)

Flash

„Hristos i-a dat bisericii o misiune sfântă. Fiecare membru trebuie să fie un canal prin care Dumnezeu poate împărtăşi lumii comorile harului Său, bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul doreşte foarte mult ca slujitorii Săi să prezinte lumii Spiritul şi caracterul Său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Întreg cerul aşteaptă bărbaţi şi femei prin care Dumnezeu să poată manifesta puterea creştinismului.” (Faptele apostolilor, p. 600)


Părerea mea