În pielea altuia

Referinţa biblică: Filimon

Comentariu: Faptele apostolilor, cap. 43

 

Text-cheie

„De aceea, cu toate că am toa- tă libertatea în Hristos să-ţi poruncesc ce ar fi potrivit să faci, totuşi vreau să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei.” (Filimon 8 şi 9)

 

Împărtăşeşte într-un mic grup de prieteni răspunsurile la întrebările de la rubrica Ce părere ai?.

Gândeşte-te la o situaţie în care a trebuit să împrumuţi haine de la cineva. Ce obiect de îmbrăcăminte ai luat? A generat acest lucru vreo confuzie sau vreo situaţie amuzantă? Ai reuşit să găseşti în garderoba altcuiva ceva ce ţi-a plăcut? Sau te-ai
simţit aiurea şi incomod pentru că îmbrăcămintea nu te reprezenta deloc?

 

Îţi vine să crezi sau nu, din partea noastră se cere să împărţim cu alţii nu doar hainele, ci absolut tot ce avem – inclusiv poverile. Citeşte următoarele versete şi discută ce idei transmit, referitoare la compasiune.

o Faptele 2:42-47

42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 44 Toţi cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. 45 Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. 46 Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. 47 Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

o Faptele 4:32-35

32 Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. 33 Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi. 34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35 şi-l puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie.

o Galateni 6:2

2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Hristos.

o Coloseni 3:12

12 Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.

o 2 Corinteni 1:3

3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,

 


Părerea mea