Citeşte pasajul biblic şi răspunde la întrebările care îl succed. Gândeşte-te la situaţii în care ai fost acuzat(ă) pe nedrept sau ai fost greşit înţeles de oameni care credeau că fac ce trebuie. Ce exemple din experienţa lui Pavel poţi aplica în viaţa ta? Gândeşte-te şi la situaţii în care ai greşit, dar nu ai primit ceea ce ai fi meritat – adică să se facă dreptate. În relatarea de astăzi, Pavel este un model de integritate, dar el se şi apără. Când ar trebui creştinii să vorbească în apărarea lor şi când ar trebui să facă apel la o autoritate mai înaltă, la autoritatea Cerului? Gândeşte-te la câteva scenarii pentru ambele posibilităţi.

 

Caz în studiu

La trei zile după ce a sosit în provincie, Festus s-a suit din Cezareea la Ierusalim. 2 Conducătorii preoţilor şi fruntaşii iudeilor i-au făcut cunoscute acuzaţiile împotriva lui Pavel 3 şi l-au rugat să le facă favoarea de a-l trimite pe Pavel la Ierusalim. Ei puseseră la cale un complot, ca să-l omoare pe drum. 4 Festus le-a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea şi că el însuşi urmează să plece acolo cât de curând. 5 „Deci, a spus el, cel mai însemnat dintre voi să se coboare cu mine în Cezareea şi, dacă omul acela a făcut ceva rău, să-l acuze.“

6 A rămas printre ei nu mai mult de opt sau zece zile, apoi s-a coborât în Cezareea. În ziua următoare s-a aşezat pe scaunul de judecată şi a poruncit să fie adus Pavel. 7 Când a sosit Pavel, iudeii care se coborâseră de la Ierusalim s-au pus în jurul lui şi au adus împotriva lui multe şi grele acuzaţii, pe care nu le puteau dovedi.

8 Pavel s-a apărat astfel:

– N-am păcătuit nici faţă de Legea iudeilor, nici faţă de Templu, nici faţă de Cezar!“

9 Însă Festus, vrând să câştige favoarea iudeilor, l-a întrebat pe Pavel:

– Vrei să te sui la Ierusalim şi să fii judecat acolo pentru aceste lucruri înaintea mea?

10 Pavel i-a răspuns:

– Eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului, unde trebuie să fiu judecat. Nu le-am făcut nimic rău iudeilor, după cum ştii şi tu foarte bine! 11 Dacă am făcut vreun rău sau dacă am săvârşit ceva vrednic de moarte, nu încerc să scap de ea, dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă acuză ei, nimeni nu mă poate preda lor! Fac apel la Cezar![a]

12 Atunci Festus, după ce s-a sfătuit cu consiliul său, a răspuns:

– Ai făcut apel la Cezar, la Cezar te vei duce! (Faptele Apostolilor 25:1-12)

 

Fișă de studiu

  1. Cum ai descrie atitudinea şi comportamentul marelui-preot şi ale conducătorilor preoţilor?
  2. Cum crezi că ar fi putut justifica liderii iudei un complot pentru a-l omorî pe Pavel înainte de a fi judecat?
  3. Cum l-ai descrie pe Festus în acest episod? (Citeşte capitolul 40 din cartea Faptele apostolilor, de Ellen White, pentru a înţelege mai bine interacţiunea dintre conducătorii evrei, Pavel şi Festus.)
  4. Care crezi că sunt expresia şi versetul-cheie din acest pasaj? De ce?
  5. Pavel a preferat să fie judecat de un necredincios decât de Sanhedrin. Ce spune acest lucru cu privire la conducătorii evrei? De ce crezi că Pavel a avut încredere, mai degrabă, într-un judecător secular?
  6. Ce calităţi ale lui Pavel ies în evidenţă în timp ce este tratat nedrept?
  7. Ce lecţii de viaţă vezi reieşind din această istorie biblică?

Părerea mea