Textele biblice de la rubrica Repere ne adresează chemarea de a fi martori pentru Hristos în lume. Unele reprezintă cuvintele apostolilor, în timp ce altele sunt chiar poruncile lui Hristos, date oamenilor care Îl acceptă ca Salvator. Care dintre aceste versete ai impresia că ţi se adresează personal? Ce crezi că încearcă Dumnezeu să-ţi transmită?

 

Repere

„Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând: «Acum au venit mântuirea, puterea, Împărăţia Dumnezeului nostru şi autoritatea Hristosului Său, căci acuzatorul fraţilor noştri a fost aruncat, a fost aruncat cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte. Ei l-au învins prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor; ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte.»” (Apocalipsa 12:10,11)

Şi după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus.  Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit”. (Faptele Apostolilor 4:18-20)

Dar ştiu că Răscumpărătorul[a] meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. (Iov 19:25-27)

„Căci v-am făcut cunoscută puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu urmând nişte mituri alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori oculari ai măreţiei Lui.” (2 Petru 1:16)

„Căci viaţa a fost arătată, iar noi am văzut-o şi depunem mărturie şi vă vestim viaţa veşnică care era cu Tatăl şi care ne-a fost arătată – deci ceea ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.” (1 Ioan 1:2,3)


Părerea mea