Parcurge cu atenţie secţiunea Caz în studiu şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu.

Caz în studiu

40 Tribunul i-a dat voie, iar Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna. Când s-a făcut tăcere deplină, li s-a adresat în limba aramaică[j] astfel:

1„Fraţi şi părinţi, ascultaţi-mi acum apărarea faţă de voi!“ 2 Când au auzit ei că li se adresează în limba aramaică[a], au făcut şi mai multă linişte. 3 Pavel a zis: „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta şi am fost educat la picioarele lui Gamaliel, potrivit cu stricteţea Legii strămoşilor noştri, fiind tot atât de plin de râvnă faţă de Dumnezeu cum sunteţi voi toţi astăzi. 4 Am persecutat până la moarte această Cale, am legat şi am pus în închisoare bărbaţi şi femei, 5 aşa cum, de altfel, pot depune mărturie cu privire la mine şi marele preot precum şi tot sfatul bătrânilor[b], de la care am primit şi scrisori către fraţii din Damasc, ca să merg şi să-i aduc legaţi la Ierusalim chiar şi pe cei de acolo, ca să fie pedepsiţi.

6 În timp ce eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, pe la amiază, a strălucit deodată împrejurul meu o lumină puternică din cer. 7 Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: «Saul, Saul, de ce Mă persecuţi?» 8 Eu am întrebat: «Cine eşti, Doamne[c]?» El mi-a răspuns: «Eu sunt Isus din Nazaret, Cel pe Care tu Îl persecuţi!» 9 Cei care erau împreună cu mine vedeau într-adevăr lumina, dar nu înţelegeau cuvintele Celui Ce-mi vorbea. 10 Am întrebat: «Ce să fac, Doamne?» Domnul mi-a răspuns: «Ridică-te, du-te în Damasc, şi acolo ţi se va spune tot ce s-a hotărât să faci.» 11 Cum, din cauza strălucirii acelei lumini, nu puteam vedea, cei care erau cu mine m-au luat de mână şi m-au dus în Damasc.

12 Un anume Ananias, bărbat temător de Dumnezeu, după cum cere Legea, şi vorbit de bine de către toţi iudeii care locuiau acolo, 13 a venit la mine şi, stându-mi alături, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ţi vederea!» Chiar în clipa aceea mi-am recăpătat vederea şi m-am uitat la el. 14 El a zis: «Dumnezeul strămoşilor noştri te-a ales ca să-I cunoşti voia, să-L vezi pe Cel Drept şi să auzi cuvinte din gura Lui, 15 pentru că Îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit. 16 Iar acum, ce aştepţi?! Ridică-te, fii botezat şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Lui!» (Faptele 21:40-22:16)

 

Fişă de studiu

  1. Citeşte cu atenţie istorisirea lui Pavel. Care parte ţi se pare cea mai convingătoare? De ce?
  2. Subliniază cuvintele care crezi că sunt esenţiale pentru înţelegerea acestui pasaj.
    Încercuieşte numele de persoane menţionate în acest fragment şi încearcă să le identifici.
    De ce crezi că mulţimea a tăcut când Pavel i s-a adresat în limba ebraică?
  3. Dându-i-se o singură şansă să vorbească, Pavel a ales istoria convertirii sale, în loc să încerce să desfiinţeze prejudecăţile cu privire la el. De ce?
  4. Despre Anania se spune că era un „bărbat temător de Dumnezeu, după cum cere Legea”. Gamaliel şi Anania erau doi evrei devotaţi. Alăturând numele lor la reputaţia lui Pavel, ce sentimente crezi că s-au născut în ascultătorii lui Pavel?
  5. Care dintre personajele biblice şi-a mai povestit convertirea şi ceea ce a făcut Dumnezeu în viaţa lor?
  6. Care crezi că este mesajul central transmis în acest fragment biblic?

 

Cum crezi că era Pavel în timp ce se îndrepta spre Ierusalim, unde ştia si- gur că va fi arestat?
o Hotărât
o Încăpăţânat
o Curajos
o Plin de speranţă
o Umil
o Înfrânt

Gândeşte-te la atitudinea lui Pavel, în timp ce se îndrepta spre Ierusalim, unde ştia că era aşteptat pentru a fi arestat şi omorât. Ce calităţi vezi la apostoli, pe care ţi-ai dori să le vezi şi în viaţa ta? Cunoşti persoane care posedă chiar acum, în prezent, aceste calităţi? Cine sunt aceşti oameni şi cum te-au încurajat în relaţia ta cu Hristos?


Părerea mea