Citeşte cu mare atenţie versetele de la rubrica Repere. Acum compară viziunea pe care o are Biblia cu viziunea modernă, bivalentă, faţă de homosexualitate. Nu trece o zi fără ca o persoană cu orientare homosexuală să nu aibă parte de expunere la televizor. Pe ecran, stilul de viaţă homosexual pare că sfârâie de farmec şi mister. Dar ce ascunde Hollywoodul? După cum reiese, până la urmă, există şi multe aspecte negative în viaţa unui homosexual activ. Ia în calcul următoarele probleme pe care le reclamă deseori cei din comunitatea gay:

o Ruşine şi vinovăţie

o Discriminare

o Singurătate

o Intimidare

o Imagine de sine deficitară

Un studiu publicat de Spitalul Elmhurst, Queens, N.Y., sugerează că suicidul, infectarea cu HIV, abuzurile violente, lipsa unei locuinţe şi dependenţa de diferite substanţe afectează tinerii homosexuali (bărbaţi gay, lesbiene şi bisexuali de ambele sexe) în proporţii deosebit de mari, în comparaţie cu populaţia generală. Conform unui articol intitulat: „Gay, Lesbian and Bisexual Adolescents: Providing Esteem-Enhancing Care to a Battered Population”, tinerii care adoptă un stil de viaţă homosexual „întâmpină mari dificultăţi în societatea specifică orientării lor sexuale. Aceste greutăţi sunt interiorizate de mulţi, conducând la cazuri de morbiditate şi mortalitate ce ar fi putut fi prevenite.” (Sursă: www. aegis.com/aids- line/1997/jul)

Cum clarifică textele biblice de la Repere aceste noi descoperiri, care asociază stilul de viaţă gay cu „necazul sau greutăţile”?

„Fugiţi de desfrâu! Toate celelalte păcate pe care le săvârşeşte omul sunt în afara trupului, dar cel care săvârşeşte desfrâu păcătuieşte împotriva trupului său. Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul Duhului Sfânt Care este în voi, pe Care-L aveţi de la Dumnezeu, şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Slăviţi-L deci pe Dumnezeu în trupul (şi în duhul) vostru (care sunt ale lui Dumnezeu)!” (1 Corinteni 6:18-20)

„Cel care va crede şi va fi botezat va fi mântuit, dar cel care nu va crede va fi condamnat.”
(Marcu 16:16)

„Cine ne va despărţi de dragostea lui Hristos? Necazul sau greutăţile, sau persecuţia, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau pericolul, sau sabia?” (Romani 8:35)

„Să nu te culci cu un bărbat aşa cum te culci cu o femeie; este o urâciune.” (Leviticul 18:22)

„Însă Dumnezeu Şi-a dovedit dragostea faţă de noi prin faptul că, în timp ce noi eram păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Romani 5:8)


Părerea mea