Recapitulează fragmentul redat la rubrica Flash

„Pavel a stăruit cu multă căldură de aceia care, odată, cunoscuseră în viaţă puterea lui Dumnezeu, să se întoarcă la iubirea lor dintâi faţă de adevărul Evangheliei. Cu dovezi de nezdruncinat, el le-a prezentat privilegiul de a deveni femei şi bărbaţi liberi în Hristos, prin al cărui har ispăşitor toţi aceia care se predau pe deplin sunt îmbrăcaţi cu mantia neprihănirii Sale. El a susţinut adevărul că orice om care va fi mântuit trebuie să aibă o experienţă sinceră şi personală în lucrurile lui Dumnezeu.” (Faptele apostolilor, p. 388)

apoi răspunde la următoarele întrebări:
o  Ai simţit „prima dragoste pentru adevărul Evangheliei”? Dacă da, cum a fost?
o  Care au fost argumentele folosite de Pavel pentru a-i face pe oameni să devină bărbaţi şi femei liberi în Hristos?
o  Ar trebui să înţelegem din afirmaţiile lui Ellen White că este imposibil să fim salvaţi fără „o experienţă personală autentică în lucrurile lui Dumnezeu?” De ce da sau de ce nu? Ce putem face pentru a dezvolta acest tip de experienţă cu Dumnezeu?


Părerea mea