După ce citeşti cu atenţie reperele acestei săptămâni, vei vedea că, pentru Pavel, nu era important să-i impresioneze pe cei din jur cu rafinatele sale gusturi, cu bunăstarea şi spiritul lui de competiţie. În schimb, a muncit din greu pentru a-L prezenta pe Dumnezeu celor care încă nu-L cunoscuseră. În Tit 2:6-8, el îi încurajează pe tineri să lucreze în aşa fel încât alţii să nu le poată reproşa nimic, niciodată.

 

6 Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi 7 şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie, 8 de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.

 

În fiecare caz de mai jos, gândeşte-te cum e de aşteptat să se comporte un credincios (îl vom numi X), în comparaţie cu un necredincios (Y):
1. La casă, cineva din spatele lui X şi Y strigă la casieră că se mişcă prea încet.
2. X sau Y face o greşeală care nu e observată de şefi, fiind felicitat apoi pentru modul corect în care şi-a fă- cut datoria.
3. X sau Y uită complet de o treabă importantă pe care trebuie să o facă în ziua următoare.

 

Repere

 

„Tot astfel, îndeamnă-i şi pe cei tineri să fie cu stăpânire de sine. În toate lucrurile, dă-te ca exemplu prin lucrări bune, printr-o învăţătură curată, prin demnitate.” (Titus 2:6-8)

 

„El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învăţând pe orice om, cu toată înţelepciunea, pentru a putea înfăţişa pe orice om desăvârşit în Hristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine.” (Coloseni 1:28,29)

 

„…[Noi] n-am căutat să fim onoraţi de oameni – nici de voi, nici de alţii.” (1 Tesaloniceni 2:6)

 

„Cine este slab şi eu să nu mă simt slab? Cine cade în păcat şi eu să nu ard? Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu lucrurile care îmi arată slăbiciunea. Dumnezeu şi Tatăl Domnului Isus, Care este binecuvântat în veci, ştie că nu mint.” (2 Corinteni 11:29-31)

 

„Vă amintiţi, fraţilor, de munca şi osteneala noastră, cum, în timp ce v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu, am lucrat zi şi noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi.” (1 Tesaloniceni 2:9)


Părerea mea