În fragmentul de la rubrica Flash, Ellen White exprimă clar ideea că nu trebuie să fim doar nişte consumatori.

„Cel leneş este lipsit de experienţa nepreţuită câştigată de un credincios care se achită conştiincios de îndatoririle obişnuite ale vieţii. Nu puţini, ci mii de oameni trăiesc numai ca să consume binefacerile pe care Dumnezeu, în mila Sa, le revarsă asupra lor. Ei uită să Îi aducă Domnului jertfe de mulţumire pentru bogăţiile pe care El le-a încredinţat lor. Uită că, prin folosirea înţeleaptă a talentelor împrumutate lor, trebuie să fie atât producători, cât şi consumatori. Dacă ar înţelege lucrarea pe care Domnul doreşte ca ei să o facă în calitate de ajutoare ale Sale, atunci nu s-ar teme de responsabilitate.” (Faptele apostolilor, p. 353)

În societatea modernă, ultima apariţie tehnologică, ultima modă, cea mai frumoasă maşină şi cea mai de top distracţie sunt considerate semne ale succesului social. În realitate, nu e vorba decât despre consum. Pe Dumnezeu Îl interesează şi productivitatea noastră. El ne-a creat pe fiecare pentru a contribui în mod distinctiv şi unic la binele acestei lumi.
Întocmeşte o listă cu 25 de lucruri specifice ţie pe care mulţi s-ar putea să nu le cunoască. De ce ţi-a dat Dumnezeu aceste trăsături unice?


Părerea mea