Textul-cheie al acestei săptămâni subliniază că modalitatea de mântuire este aceeaşi pentru toată lumea. Există o mentalitate de tip „noi şi ei” ce nu poate fi evitată când vine vorba de misiunea lui Hristos. Pe de o parte, sunt cei care cred; pe de altă parte, cei care nu cunosc. Modul în care îi vedem pe „ei” ar trebui să fie influenţat de modul în care ne-a mântuit Dumnezeu pe „noi”. Prin lentilele harului lui Dumnezeu, îi vedem pe oamenii din lume nu ca pe nişte oameni diferiţi, cu probleme diferite, ci ca pe nişte oameni cu o şansă. Cum reacţionezi când auzi relatări misionare şi mărturiile unor oameni care au ajuns să-L cunoască pe Hristos?

Text-cheie
„Acum deci, de ce-L puneţi la încercare pe Dumnezeu, punând pe gâtul ucenicilor un jug pe care nici strămoşii noştri şi nici noi nu l-am putut purta? Dimpotrivă, noi credem că suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus, la fel ca şi ei.” (Faptele 15:10,11)

 


Părerea mea