Principiile lui Petru

Referinţa biblică: Faptele 12:1-23; 1 şi 2

Petru Comentariu: Faptele apostolilor, capitolele 15, 51, 52

 

Text-cheie
„Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, prin cunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui.” (2 Petru 1:3)

 

Reciteşte afirmaţiile de la rubrica Ce părere ai? cu privire la care ai anumite îndoieli. Scrie în dreptul fiecăreia ce dubii ai.

Mai jos sunt redate câteva afirmaţii referitoare la minuni, har şi dragoste. Pe care dintre ele le consideri întru totul adevărate? Încercuieşte-le. În privinţa cărora ai serioase dubii? Bifează-le.

a. Cred în minuni.

b. Fiecare viaţă e o minune.

c. Minunile apar mai mult în viaţa oamenilor credinţei.

d. Harul este imposibil de înţeles pe deplin.

e. Sunt mântuit prin credinţă.

f. Dumnezeu iubeşte pe toată lumea la fel.

g. Doar oamenii umpluţi cu Duhul Sfânt sunt capabili să-i iubească pe cei din jur.

h. „Harul este opusul meritului, dar nu şi opusul efortului.” (Sf. Marcu Ascetul)

i. Nu există o forţă mai mare decât dragostea.

j. „În viaţa creştină, nimic, absolut nimic nu poate fi dobândit de la magazinul «Construieşte singur»”. (Harry Blamires)


Părerea mea