Gândeşte-te la toate situaţiile în care a fost implicat apostolul Pavel – a mers pe apă, L-a negat pe Hristos, I-a cerut lui Isus să-i spele tot trupul la Ultima Cină etc. Apoi citeşte cele două epistole ale lui Petru. Treci şi prin Faptele apostolilor, căutând alte împrejurări în care a fost implicat Petru. În final, citeşte şi fragmentul de la Caz în studiu, cu eliberarea lui din închisoare. După toate aceste relatări legate de Petru, probabil că deja ţi-ai făcut o idee cu privire la ce fel de om era. Pornind de la acest lucru, imaginează-ţi cum ar arăta un CV întocmit de el. Schiţează-l mai jos.

 

Caz în studiu

„Cam în aceeaşi vreme, regele Irod a pus mâna pe unii din biserică să-i chinuiască. El l-a omorât cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, l-a mai arestat şi pe Petru. Era în tim- pul Sărbătorii Azimelor. După ce l-a arestat, l-a aruncat în în- chisoare, lăsându-l pe mâna a patru grupe de câte patru sol- daţi, ca să-l păzească. El intenţi- ona ca, după Paşte, să-l scoată afară, înaintea poporului. 

În timp ce Petru era păzit în închisoare, biserica se ruga cu înflăcărare lui Dumnezeu pentru el. În noaptea de dinaintea zilei când Irod urma să-l scoată afară, înaintea poporului, Petru dormea între doi soldaţi, legat cu două lanţuri, iar nişte gărzi păzeau închisoarea, stând în faţa porţii. Şi ia- tă că un înger al Domnu- lui a apărut deodată şi o lumină a strălucit în celula închisorii. El l-a trezit pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: «Ridică-te repede!» Lanţurile i-au căzut de la mâini. Apoi îngerul i-a zis: «Încinge-ţi mijlocul şi leagă-ţi sandalele!» El a făcut întocmai. În- gerul i-a mai zis: «Înfăşoară-te în manta şi urmează-mă!» Petru l-a urmat şi a ieşit afară, dar nu ştia dacă este adevărat ceea ce făcea îngerul: i se părea că vede o viziune. După ce au trecut de pri- ma şi de a doua gardă, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, iar ea li s-a deschis de la sine. Au ieşit şi au luat-o pe o stradă; şi, deodată, îngerul a plecat de la el. Când s-a dezmeticit, Petru şi-a zis: «Acum ştiu într-adevăr că Domnul Şi-a trimis îngerul şi m-a salvat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu să se întâmple!» Dându-şi bine seama de aceasta, s-a dus acasă la Maria, mama lui Ioan, numit şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi oameni şi se rugau.

A bătut la uşa pridvorului şi o slujnică, pe nume Roda, a venit să deschidă. Ea a recunoscut glasul lui Petru şi, de bucurie, în loc să deschidă uşa a alergat înăuntru şi a dat de ştire că Petru se află înaintea uşii. Ei i-au zis: «Ţi-ai ieşit din minţi!» Dar ea insista şi susţinea că este aşa cum spune ea. Ei însă ziceau: «Este îngerul lui!» Petru însă continua să bată, aşa că au deschis şi au rămas uluiţi când l-au văzut. El le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum l-a scos Domnul din închisoare şi apoi a zis: «Spuneţi-le aceste lucruri lui Iacov şi celorlalţi fraţi!» După aceea a ieşit şi a plecat în alt loc.” (Faptele 12:1-17)

 

Fișă de studiu

Care este ironia situaţiei redate în versetele 13-15?

Câtă credinţă aveau, în realitate, credincioşii strânşi să se roage?

Dacă ai fi avocat al apărării, cum i-ai apăra pe aceşti creştini?

Ce impact ar putea avea detaliul din versetul 2 asupra scenei în care Petru bate insistent la uşă, iar cei dinăuntru se încăpăţânează să nu creadă?

Ce rol au jucat rugăciunile lor în eliberarea lui Petru? Explică.

De ce crezi că Dumnezeu a ales să facă o minune pentru Petru?

Ce sugerează acest lucru cu privire la importanţa lui Petru pentru biserica primară?


Părerea mea