Exprimă-ţi poziţia faţă de cele două afirmații de la rubrica Ce părere ai? Mulţi oameni consideră că prezenţa lângă Isus ar fi oferit dovezi într-o măsură atât de mare, încât ar fi fost necesară mai puţină credinţă pentru a crede. Aşa consideri și tu că stau lucrurile?

Ce părere ai?

Eşti sau nu de acord?

___ Ucenicilor, fiind martori oculari la lucrarea şi predicarea lui Isus, le-a fost mult mai uşor să creadă şi să aibă credinţă decât le este creştinilor din ziua de azi. Explică.

___ Ce este mai uşor: o experienţă directă, la prima mână, sau să ai la dispoziţie Biblia şi toată istoria ca mărturie în favoarea Sa?

Te-ai gândit vreodată că, dacă ai fost acolo şi L-ai văzut pe Isus, credinţa ta în El ar fost mai puternică?

Citeşte parabola bogatului şi a săracului Lazăr, din Luca 16:19-31, acordând o atenţie deosebită ultimelor versete. Factorul miraculos scade nevoia noastră de credinţă?

Crezi că se poate crede în înviere astăzi cu acelaşi tip de credinţă şi pasiune ca ale credincioşilor de atunci – sau poate chiar cu mai multă?

Luca 16:19-31

16 Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. 17 Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege. 18 Oricine îşi lasă nevasta şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei preacurveşte.” 19 „Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. 20 La uşa lui, zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. 21 Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. 22 Cu vremea, săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi l-au îngropat. 23 Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui 24 şi a strigat: ‘Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta’. 25 ‘Fiule’, i-a răspuns Avraam, ‘adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum, aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit. 26 Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.’ 27 Bogatul a zis: ‘Rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu, 28 căci am cinci fraţi şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin’. 29 Avraam a răspuns: ‘Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei’. 30 ‘Nu, părinte Avraame’, a zis el, ‘ci, dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi’. 31 Şi Avraam i-a răspuns: ‘Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi’.”


Părerea mea