Citeşte fragmentul biblic şi apoi răspunde la întrebările de la Fişă de studiu. Ce elemente au fost noi pentru tine?

Cum crezi că-i ajută acest pasaj biblic pe credincioşii din ziua de azi care, deşi au toate informaţiile necesare, nu-L văd pe Mântuitor?

Ce lecţie ai învăţat din acest pasaj care ar putea să schimbe modul în care Îl vezi pe Hristos în viaţa ta de zi cu zi? Cum Îi poţi acorda atenţie în timp ce-ţi trăieşti viaţa clipă de clipă?

Luca 24:13-32

13 În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim, 14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. 15 Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. 16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască. 17 El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?”Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti. 18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici, în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”19 „Ce?” le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, careera un proroc puternic în fapte şi în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod. 20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai-marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit? 21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel, dar, cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. 22 Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, 23 nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri, care ziceau că El este viu. 24 Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.” 25 Atunci, Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii! 26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?” 27 Şi a început de la Moise şi de la toţiprorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. 28 Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.29 Dar ei au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară şi ziua aproape a trecut”. Şi a intrat să rămână cu ei. 30 Pe când şedea la masă cu ei, aluat pâinea şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o. 31 Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut, dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor. 32 Şi au zis unul către altul: „Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?”

 

Fișă de studiu

Citeşte pasajul biblic şi subliniază cuvintele care crezi că sunt esenţiale pentru înţelegerea discuţiei dintre Isus şi cei doi ucenici.

Cum descrie Biblia atitudinea lor? Ce anume din ce fac şi spun le dezvăluie starea emoţională?

_______________________________________________________________________________

De ce crezi că Isus nu este imediat recunoscut? Pentru că Isus Îşi ascunde identitatea sau pentru că ei sunt atât de derutaţi, încât nu văd cine este El?

________________________________________________________________________________

Ucenicii au spus:„Noi însă speram că El este Cel Ce avea să-l răscumpere pe Israel.” Cum se putea împlini acest lucru altfel decât prin moartea lui Hristos?

________________________________________________________________________________

Ce crezi că s-a schimbat în înţelegerea pe care o aveau ei cu privire la Hristos şi moartea Sa, după ce Isus i-a învăţat din Scripturi spre Emaus? Ce anume crezi că a făcut ca inima lor să „ardă”?

________________________________________________________________________________

Când Isus a frânt pâinea, ce imagini crezi că s-au desfăşurat în imaginaţia lor? Ce mesaj crezi că are Dumnezeu pentru tine prin acest fragment biblic?

________________________________________________________________________________


Părerea mea