Poezia studiului 11

Sanctuarul înnoirii

Ex. 25,8; Lev. 26,11.12; Is. 53,4-12; Mat. 26,28; Efs. 2,13; 1 Tim. 2,5.6; Evr. 8,1-6; 9,14.15.22.24; 10,4; 1 Petru 1,19.

Legământul veșniciei, să-și așeze sanctuarul

În adamică plămadă, urcă pentru noi calvarul,

Sângele iertării Sale curge ca să reînvie

A luminii ispășire pentru-o nouă preoție.

Trinitatea creatoare vrea cu noi să locuiască,

Legământul veșniciei, zilnic să ni-l înnoiască,

Sanctuarul părtășiei, nou, în inimi să răsară

Cu șechină de credință, ca-n Eden odinioară.

Azi, în sanctuarul slavei, unică, desăvârșită,

Preoția jertfei Sale la sfințire ne invită,

Legământul mântuirii cu Duh Sfânt să ne cuprindă,

Ca în clipa întâlnirii, candela să ni se-aprindă!

Cornel Mafteiu

București, 01.06.2021