Poezia studiului 10

Legământul din chivotul inimii

Isaia 56,6.7; Ierem. 31,31-34; Ezch. 11,19; 18,31; 36,26;  Osea 2,18-20; Mat. 5,17-28; 27,51; Rom. 2,15; Evr. 8,5-8; 10,1.4.

Nou și veșnic ni se-arată, precum aurul curat,

Legământu-nveșnicirii prin credință acordat,

Scos prin jertfa învierii din molozul apostat.

Piatra inimii rescrisă cu-al iertării legâmânt

Nouă și de carne fie, vestitoare pe pământ

Despre dragostea dreptății Creatorului cel sfânt.

Din Eden și până astăzi nicio iotă minus plus

În porunciile iubirii Trinitatea n-a adus,

Legământul mântuirii întrupându-l în Isus.

Bun și nou e legământul numai dacă îl gustăm

Prin credința-n ispășirea hristică ce-o așteptăm,

Deci, azi, inima drept chivot Domnului să o predăm.

Cornel Mafteiu

București, 18.05.2021