PLAN de DISCUȚIE (st. 9)

De memorat: „Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” (Iacov 1:27)

1. Cele mai importante reguli
a) Daniel 4:17 Ce adevăr important a împărtășit profetul Daniel cu regele Nebucadnețar?
b) Ce profeție a văzut Daniel împlinindu-se în 539 î.Hr.? (Daniel 2:39, Daniel 5:1-31)
c) Cum a observat Ezra acțiunea lui Dumnezeu în direcționarea spre împlinirea profeției date lui Ieremia? Ezra 1:1-11 (Daniel 1:1-2)
d) De ce este important să ne amintim că Cel Preaînalt conduce istoria?

2. Întoarcerea lui Iuda cu Zorobabel
a) Câți exilați evrei s-au întors din Babilon cu Zorobabel? Ezra 2:64
b) De ce crezi că atâți exilați evrei au decis să rămână în Babilon?
c) De ce Ezra și Neemia au dedicat atât de mult spațiu înregistrării numelor celor care s-au întors din Babilon (Ezra 2) și au ajutat la reconstrucția zidurilor orașului (Neemia 7)?
d) Împărtășește o ocazie pe care ți-a oferit-o Dumnezeu de a participa la lucrarea Lui. Cum te-a afectat implicarea ta atunci și acum?

3. Încercări și necazuri pe parcurs
a) Ce provocare a observat Ezra în timp ce evreii exilați părăseau Babilonul? Ezra 8:15
b) Cum a decis Ezra să împlinească această provocare? Ezra 8:16-20, 21-23
c) De ce este potrivit postul și rugăciunea atunci când ne confruntăm cu o provocare sau o încercare?
d) Ne putem confrunta și cu provocări când încercăm să urmăm pe Domnul în viețile noastre. Cum trebuie să răspundem când ne confruntăm cu acele încercări și necazuri?
e) Împărtășește o perioadă în care ai postit și te-ai rugat, iar Dumnezeu a răspuns într-un mod remarcabil.
f) Ce promisiuni din Scriptură ne asigură prezența întăritoare a lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor noastre?

4. Trăind în Ierusalim
a) Neemia 11:1 De ce ar trage la sorți oamenii pentru a decide cine să locuiască în Ierusalim?
b) Cum putem discerne planul lui Dumnezeu pentru viața noastră astăzi?
c) Neemia 11:2 De ce oamenii i-au binecuvântat pe cei care s-au oferit voluntari să trăiască în Ierusalim?
d) Numiți alte personaje biblice care au fost dispuse să urmeze conducerea lui Dumnezeu chiar atunci când drumul este greu?
e) Cine te-a inspirat ca un exemplu de slujire și sacrificiu?
f) Relatează un moment în care te-ai oferit voluntar pentru a părăsi confortul din împrejurimile familiare pentru a urma planul lui Dumnezeu pentru viața ta.

Biblia (2 Cronici 33 – Ezra 3) și cartea Evanghelizare („Organizarea adunărilor de evanghelizare”)
1. Cum a cunoscut Manase că Domnul este Dumnezeu?
2. Cine dintre cântăreți era cunoscut ca „văzătorul împăratului”?
3. Unde scrie că „țara și-a ținut Sabatele ei și s-a odihnit”?
4. În ce situație nu se puteau deosebi strigătele de bucurie de glasul plânsetelor poporului?
5. Ce anume nu vrea Dumnezeu cu privire la „armata” Sa?