Ediția instructori (st. 9)

PRIVIRE GENERALĂ

Verset-cheie: Neemia 10:29.

Pasaje biblice în studiu: Ezra 2 și 8; Neemia 7, 10 și 12.

Studiul 9 analizează mai multe liste și genealogii pe care le găsim în cărțile Ezra și Neemia. Listele includ: genealogiile celor întorși în Iuda împreună cu Zorobabel (Ezra 2) și apoi cu Ezra (Ezra 8) și cu Neemia (Neemia 7), dar și inventarul vaselor și articolelor aduse înapoi de Șeșbațar (Zorobabel) pentru Templul Domnului (Ezra 1:7-11), lucruri care fuseseră duse la Babilon de Nebucadnețar. În Neemia 12 ne este prezentată o listă a preoților și leviților care urmau să asigure serviciile de la templu, pentru ca adevărata închinare la Dumnezeu să poată continua. Atenția pentru toate aceste detalii demonstrează grija lui Dumnezeu chiar și pentru lucrurile mici din viața noastră. Mai mult, fiecare dintre aceste liste ne învață o lecție. Enumerarea vaselor de la templu ne duce cu gândul înapoi, la ospățul lui Belșațar, care în mod intenționat L-a ofensat pe Dumnezeu, folosind aceste vase sfinte (Daniel 5). Pe de altă parte, Cirus Îl onorează pe Dumnezeu, dar și pe poporul Său trimițând aceste articole înapoi cu poporul la Ierusalim. Enumerările genealogice îi reamintesc cititorului că Dumnezeu nu Își uită poporul, că El are grijă de familii și că fiecare familie are rolul ei în lucrarea Lui. Din nefericire, acest recensământ al poporului ne arată că doar puțini israeliți s-au întors în Israel. Cei mai mulţi se simţeau prea confortabil în casele din Babilon şi în societatea de acolo şi n-au mai vrut să pornească în călătorie ca să se întoarcă în ţara promisă lor. Cei care s-au întors au dat dovadă de curaj și încredere în călăuzirea lui Dumnezeu, în ciuda condițiilor nesigure pentru reconstruirea țării.

COMENTARIU

Genealogiile

În Ezra 2 și Neemia 7 este prezentat același grup al celor întorși. Sunt enumerați din nou toți cei care s-au întors în Israel din cele trei grupuri care au venit cu Zorobabel, Ezra și Neemia. Numărul final al celor întorși în Israel este de 42 360 (Ezra 2:64, Neemia 7:66). Totuși, acest număr produce puțină confuzie, deoarece este mai mare decât suma numerelor prezentate în cele două capitole:

Lista celor întorși Ezra 2 Neemia 7
Oameni din popor 24 144 25 406
Preoți 4289 4289
Leviți, cântăreți, ușieri 341 360
Slujitorii templului (urmașii slujitorilor lui Solomon) 392 392
Bărbați de origine necunoscută 652 642
Total 29 818 31 089

 

Atât în Ezra 2, cât și în Neemia 7, cifrele finale sunt aceleași (42 360), dar numărătoarea este puțin diferită. Cum putem explica aceste discrepanțe? Există câteva variante. Este posibil ca numărul total să includă preoți de origine necunoscută (Ezra 2:61-63) și alte grupuri care probabil nu sunt menționate. Totuși mesajul general este foarte clar: Dumnezeu Îi cunoaște pe cei care sunt ai Lui și niciunul nu va fi uitat (1 Timotei 2:19).
În Ezra 2 și Neemia 7 sunt enumerate diverse categorii de persoane care s-au întors, identificând și numele familiilor, căpeteniile și reprezentanții. Ce categorii specifice sunt enumerate? Preoții, leviții, cântăreții și slujitorii de la templu, ușierii, fiii slujitorilor lui Solomon și câțiva care nu au putut demonstra că erau israeliți, dar care au fost acceptați în rândul poporului, dar nu în rândul preoțimii (Ezra 2:59-63). Diversele categorii ne demonstrează rolurile diferite pe care evreii le aveau în lucrarea lui Dumnezeu. Cu toții am primit diverse daruri și uneori ni se dau sarcini care sunt pe măsura puterii, a darurilor și a talanților primiţi de la Dumnezeu. El ne-a creat pe fiecare diferit de ceilalți astfel încât să formăm împreună un trup desăvârșit al credincioșilor. Cântăreții erau la fel de importanți ca preoții în a conduce poporul în închinare. Slujitorii de la templu aveau importanta misiune de a păstra templul curat și bine organizat. De asemenea, ei îi ajutau pe leviți în îndatoririle lor.

Lista animalelor

Este interesant că și animalele sunt incluse într-o listă în legătură cu întoarcerea din robia babiloniană, și anume 736 de cai, 245 de catâri, 435 de cămile și 6 720 de măgari (Ezra 2:66,67). În Biblie, vedem că Dumnezeu Își arată preocuparea pentru toate viețuitoarele. Dumnezeu a salvat animale în corabia lui Noe (Geneza 7:2,3,8) și nu a distrus cetatea Ninive nu doar pentru că oamenii s-au pocăit, ci și pentru că acolo erau multe animale (Iona 4:11). Mai mult, când a creat lumea, Dumnezeu le-a dat oamenilor solemna responsabilitate de a-L reprezenta și de a îngriji de lumea pe care El o crease (Geneza 1:28). Același lucru s-a repetat după potop, deși era mai complicat (Geneza 9:2) – atunci Dumnezeu a pus în animale „frica de om”.

Lista preoților

În Ezra 8, cărturarul Ezra prezintă genealogia celor care au plecat împreună cu el din Babilon. Doar aproximativ cinci sau șase mii de oameni s-au întors cu Ezra. Principala preocupare a lui Ezra a fost descendența preoțească, pentru că el însuşi era preot, dar și pentru că era nevoie de preoți pentru buna funcționare a serviciilor de la templu. Astfel, el începe prin a enumera linia descendenților lui Fineas (fiul lui Eleazar) și Itamar, care proveneau din Aaron, marele-preot. Apoi, include descendența politică a împăratului David prin Hatuș și îi prezintă şi pe oamenii de rând, care completează enumerarea. Sunt menționate exact douăsprezece familii, reamintindu-i cititorului de cele douăsprezece seminții ale lui Israel.
După ce a strâns poporul la râul Ahava pentru a porni spre Ierusalim, Ezra a fost întristat deoarece în acel grup nu erau şi leviți. Cei care ar fi trebuit să învețe poporul despre Dumnezeu și care aveau cel mai important rol în restaurarea poporului în umblarea lui cu Dumnezeu nu se hotărâseră să se întoarcă în țară. Atunci, Ezra a chemat nouă conducători și câțiva bărbați menţionaţi ca învățători (Ezra 8:16) și i-a trimis la un om, pe nume Ido, în Casifia, să îi ceară să trimită câțiva leviți, dar și câțiva slujitori ai templului, numiți să le slujească leviților și să îi ajute la templu. Grupul de preoți a răspuns la apelul Duhului Sfânt și a hotărât să li se alăture celor strânși la râul Ahava.
În Neemia 12 sunt consemnate numele preoților și leviților care se întorseseră din Babilon cu primul grup, înainte de Ezra și Neemia. Din nou, această menţionare în cronică a numelor demonstrează importanța familiilor preoțești. Imediat după enumerarea preoților și leviților este prezentată sfințirea zidului Ierusalimului, deoarece înainte de această relatare, trebuia să se arate că se întorseseră şi cei ce asigurau serviciile religioase, slujbele de sfințire.

Lista articolelor de aur și argint

Înainte de a pleca la Ierusalim, Ezra a proclamat un post și un timp de rugăciune. El nu a vrut să ceară ocrotirea împăratului, ci a petrecut timp pe genunchi. El a știut că aveau nevoie de protecție în călătoria lor și aveau nevoie ca Dumnezeu să îi păzească de loviturile vrăjmaşilor și de alți răufăcători. Înainte de a pleca spre Ierusalim, Ezra a împărțit articolele și darurile pentru templu la douăsprezece căpetenii dintre preoți. Lista acestor articole este prezentată în Ezra 8:24-30. Uneltele de argint și de aur erau un dar de bunăvoie pentru Dumnezeu. Când le-au fost încredinţate uneltele, Ezra le-a spus: „Sunteți închinați Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte” (Ezra 8:28). Conceptul de sfințenie este un concept semnificativ în toată cartea Ezra, când robii întorși își dedică viețile lui Dumnezeu și doresc să fie reprezentanții Săi pe pământ. Ezra și căpeteniile doreau să nu mai fie ca înaintașii lor, care făcuseră ce este rău înaintea Domnului. Ei aveau o misiune pentru Dumnezeu și doreau să o îndeplinească fiind pe deplin consacrați Lui.

Lista animalelor pentru arderile-de-tot

La sfârșitul acestei relatări despre sosirea la Ierusalim a exilaţilor, mai apare încă o listă – a animalelor aduse lui Dumnezeu ca jertfă de cei care au ajuns în siguranță acasă (Ezra 8:35). Poporul a adus doisprezece viței, nouăzeci şi şase de berbeci, şaptezeci şi şapte de miei și doisprezece țapi. Numărul incredibil de mare de animale aduse ca ardere-de-tot demonstrează recunoștința celor întorși. Ei erau mulțumitori pentru protecția lui Dumnezeu, dându-și seama că nu a fost o întâmplare că s-au întors în siguranță la Ierusalim. Dar ei priveau și spre viitor. Faptul că Dumnezeu le purtaseră de grijă în călătoria de până acolo arăta că El avea un plan – ca Israel să prospere.

APLICAȚIA

1. Ia fiecare dintre listele menționate mai sus și gândește-te la alte posibile lecții pe care le putem învăța de aici.
Răspunde la următoarele întrebări:
a. De ce a considerat cărturarul important să includă aceste liste?
b. De ce a păstrat Dumnezeu aceste descrieri?
c. Ce înseamnă pentru noi astăzi?
d. Ce alte caracteristici ale lui Dumnezeu poți vedea din liste, în afară de faptul că El se îngrijește de noi și de toate detaliile legate de viaţa noastră?
2. Sfințenia era un concept important pentru preoți, dar și pentru poporul Israel. Acesta poate fi un motiv pentru păstrarea listei cu numele tuturor preoților și leviților. În tot Vechiul Testament, Dumnezeu Își cheamă poporul să fie sfânt, după cum și El este sfânt (Leviticul 19:2). A fi sfânt pentru că Dumnezeu este sfânt înseamnă preocupare pentru integritatea morală.
a. Mai sunt importante și astăzi sfințenia și o viaţă curată? Dacă da, de ce?
b. O persoană integră moral se mai evidențiază în vreun fel în lumea de astăzi?
c. Dat fiind faptul că astăzi nu avem templul din Vechiul Testament și nici preoțimea de atunci, ce putem face pentru a ne asigura că trăim cu adevărat pentru Dumnezeu și că viața noastră este sfinţită?