Poezia studiului 8

Luminați de legământ
Gen. 9,16 ; 17,7; Iosua 24; Neemia 9,36-38; 10; Is. 55,3; Evr. 8,1-7; 13,20.
Legământul Celui veșnic, înnoit de șapte ori,
Ne adună laolaltă, prin credință călători,
Fiindcă Domnul nu se schimbă, este veșnic credincios
Legământului prin care s-a-ntrupat Isus Hristos;
El e legământul vieții, totdeauna bun și drept,
Și prin El ni se menține focul dorului în piept.
Vremea e acum, prieteni, cât mai este timp de har,
Legământu-nveșnicirii scris cu sânge pe calvar
Să-l semnăm cu pocăința fiecărui rând pe rând,
Să-ngrijim de cele sfinte, zilnic, nu din când în când,
Fiindcă foculul Celui veșnic face legământ cu noi
Și dorește să trimită Duhul Său în inimi noi!
Neemia cel de astăzi ești chiar tu, creștine drag
Legământul învierii te așteaptă încă-n prag,
Casa Domnului în care este gol, iar, locul tău,
Plânge jalnica robie creștinată de cel rău;
Nu uita, pe-aici noi suntem prin credință călători,
Luminați de legământul înnoit de șapte ori!
Cornel Mafteiu
București, 19.11.2019