Poezia studiului 6

În cortul Legii divine!

Lev. 23,39-43 Deut. 4,1; 6,3-4; 31,9-13; Iosua 1,9; Ps. 1,2;  Prov. 19,20; Ezec. 37,4; Neemia 8; Fapte 8,26-38

Când cuvântul Legii Sale e citit și înțeles
Ca o sfântă bucurie că păcatul ți-este șters,
Simți cum pieptul îți cuprinde cortul părtășiei sfânt,
Unde chivotul iubirii leagă cerul de pământ.

Când citind în cartea legii, se aprinde-n ochiul tău
O lumină ce-ți arată dragostea Lui Dumnezeu,
Lacrimi de recunoștință pe obraz ți se preling
Și simți rănile robiei, rând pe rând cum ți se sting.

Când, citind, îți faci din lege cortul camerei de sus,
Deslușind cu bucurie rezidirea în Isus,
Faci un cort de sărbătoare revenirii Lui pe nor,
Îmbrăcând a mărturiei haină de așteptător.

Azi, când încă poți fi Ezra ăstui ultim timp de har,
Tu să-ți faci, citind din lege, al slujirii sanctuar,
Unde jertfa bucuriei să-și înalțe necurmat
Mâinile credincioșiei unui păcătos iertat!

Cornel Mafteiu
București, 03.11.2019