Poezia studiului 4

E vremea rezidirii în Hristos

Ezra 4,1-24; 5,1-5; Neemia 4,13.14.16-20; 6,1-13; Hagai cap.1.

Când Ochiul Celui veșnic ne veghează,
Nici frica, nici vrăjmașii nu ne vor opri,
Bătrân și tânăr, umăr lângă umăr,
Spărturile credinței le vom rezidi…

Și pentru templul închinării noastre,
Oricâte-mpotriviri se-nalță iar și iar,
Întorși din Babilonul răzvrătirii,
Vom fi israeliții ăstui timp de har!

Să nu primim un ajutor fățarnic,
Cu armele credinței să zidim cu zel,
Căci Domnul luptă pentru noi și astăzi,
La fel ca în vechime pentru Israel!

Ne-am poticnit destul de gura lumii,
E vremea să redevenim un templu sfânt,
Să ducem vestea revenirii Sale
Și pacea Jertfei unui veșnic legământ!

Cornel Mafteiu
București, 24.10.2019