PLAN de DISCUȚIE (st. 11)

De memorat: „De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.” (1 Corinteni 15:58)

1. Găsind speranță în Dumnezeu
a) De-a lungul veacurilor, pe o planetă spulberată de păcat, boală și moarte, oamenii au dorit o zi mai bună. Psalmul 94:3-7; Habacuc 1:2; Apocalipsa 6:10
b) Care sunt unele modalități prin care oamenii caută speranță?
c) Unde a ales profetul să-și găsească speranța în mijlocul vremurilor tulburi? Plângeri 3:22-26
d) Când ați decis să vă găsiți speranța în Dumnezeu?
e) Care pildă a lui Isus afirmă decizia noastră de a ne găsi speranța în Dumnezeu? Luca 18:1-8

2. O speranță activă
a) Pentru urmașul lui Isus, speranța noastră este centrată în întoarcerea glorioasă a lui Isus. Ce informații importante ne oferă Isus în Matei 24 despre întoarcerea Lui?
b) Cum ar trebui să trăim în timp ce așteptăm revenirea glorioasă a lui Isus? Matei 24:45-51; 25:14-15; 31-40

3. O speranță cu privire la înviere
a) Care este adevărul prețios pe care primii creștini îl proclamă cu îndrăzneală în puterea Duhului Sfânt? Fapte 4:33
b) De ce este învierea lui Isus un adevăr atât de important pentru creștini? 1 Corinteni 15:12-23
c) Moartea este un dușman pentru întreaga familie umană (1 Corinteni 15:26), dar conform apostolului Pavel, creștinii nu se întristează ca cei care nu au nici o speranță. De ce? 1 Tesaloniceni 4:13-17
d) Împărtășiți un timp când ați găsit mângâiere în speranța învierii care este a noastră ca urmași ai lui Isus.

4. Speranță în timpul judecății
a) Mulți oameni se simt fără speranță atunci când iau în considerare posibilitatea de a sta la judecată înaintea unui Dumnezeu sfânt. Matei 12:36
b) Ce cuvânt de speranță putem oferi din Cuvântul lui Dumnezeu celor care se tem de judecata finală? Ioan 5:22-24 (vezi de asemenea 1 Ioan 1:9)
c) 1 Ioan 4:17-19 Cunoașteți pe cineva care se teme de judecata finală? Cum puteți ajuta această persoană să-și înlocuiască frica cu speranță?

5. Speranța împlinită
a) 2 Petru 3:10-13 Care sunt gândurile tale despre a trăi pe un pământ nou, unde locuiește neprihănirea?
b) Apocalipsa 21:4, 22:1-5 – o descoperire a lui Isus
c) Unii spun că este doar un basm. De ce ar trebui să avem încredere în această descoperire dată de Isus?
d) Cum ar trebui această descoperire inspirată să ne afecteze viața astăzi, în special modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 10-16
1. Ce a nimicit şi ce nu a părăsit Iehu?
2. Cum l-a determinat Ioas pe Hazael să nu atace Ierusalimul?
3. Cum a încercat Menahem să-şi întărească domnia?
4. Cum l-a convins Ahaz pe împăratul Asiriei să-l izbăvească din mâna împăratului Siriei?
Evanghelizare, subcapitolul „Plănuirea unei evanghelizări tot mai vaste”
5. Ce au făcut aceia care au primit de ani de zile lumina de a merge în teritorii noi?