PLAN de DISCUȚIE (st. 10)

De memorat: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:8-10)

1. Dragostea incomensurabilă a lui Dumnezeu pentru toți
a) Ce ne amintește profetului Maleahi? Maleahi 2:10a
b) Cum ar trebui să influențeze acest adevăr modul în care ne raportăm la cei din jurul nostru, în special cei care nu sunt încă urmașii lui Isus?
c) Ce învățăm din aceste cuvinte ale lui Isus notate în Ioan 3:16-17 despre grija lui Dumnezeu pentru întreaga familie umană?
d) Cum a fost afectat Isus când a văzut pe cei din jurul lui în nevoie? Matei 9:35-36, 14:14
e) Unde vedeți compasiune în acțiune în slujirea lui Isus? Dați exemple.
f) De ce a plâns Isus la mormântul lui Lazăr? Ioan 11:35
g) De ce a plâns Isus pentru Ierusalim? Luca 19:41-42
h) Când ai început să înțelegi și să te bucuri mai mult de dragostea incomensurabilă a lui Dumnezeu?
i) Cum ți-a afectat relația ta cu El conștientizarea dragostei incomensurabile a lui Dumnezeu?

2. Descoperirea dragostei lui Dumnezeu față de ceilalți
a) Când Isus a spus: „Urmați-Mă!”, care a fost planul Său pentru fiecare ucenic? Ioan 1:43, Matei 9: 9, etc.
b) 1 Ioan 3:16-17 Ce provocare este dată ucenicilor lui Isus de către apostolul Ioan? (vezi de asemenea 1 Ioan 4:11)
c) Cine este responsabil pentru această descoperire remarcabilă? Efeseni 2:8-10
d) Matei 5:14-16 Cum poate „binele” nostru să binecuvânteze viețile celor din jurul nostru?
e) Cum este posibil să dezvăluim dragostea lui Dumnezeu tuturor celor din cercul nostru de influență, chiar și cei care se consideră a fi dușmanii noștri (Matei 4:43-44)? Romani 5: 5, Ioan 7: 37-39
f) Împărtășiți povestea unui urmaș al lui Isus, a cărui viață a fost/este o revelație remarcabilă a iubirii nemăsurate a lui Dumnezeu.
g) Împărtășiți o ocazie dată de Dumnezeu ca să prezentați dragostea Lui.

3. Proclamarea dragostei lui Dumnezeu în ultimele zile
a) Apocalipsa 14:6-7, 8, 9-12 Cum arată aceste mesaje dragostea lui Dumnezeu față de cei care trăiesc în ultimele zile ale istoriei pământului?
b) Sunt acești îngeri mesageri cerești sau mesageri umani?
c) Care sunt gândurile voastre despre proclamarea acestor mesaje urgente?
d) Cum putem da un avertisment asupra judecății iminente, fără să fim critici?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Regi 3-9
1. Cine şi cui i-a spus că nu l-ar băga deloc în seamă şi nici nu s-ar uita la el?
2. Cui şi de ce i s-a tulburat inima?
3. Pe cine a recunoscut Ghehazi când îi istorisea împăratului lucrurile mari făcute de Elisei?
4. Cum l-au considerat căpeteniile care erau cu Iehu pe tânărul proroc trimis de Elisei?
Evanghelizare, subcapitolul „Modelul de plănuire al Marelui Evanghelist”
5. De ce nu ne descoperă Domnul Isus multe lucruri în zilele noastre?