Ediția instructori (st. 6)

PRIVIRE GENERALĂ

Am putea crede că nişte oameni care se închină unui Dumnezeu al dreptății, neprihănirii și milei pun și ei în practică aceste calități. Dar lucrurile nu stau întotdeauna așa în poporul lui Dumnezeu. Adevărata închinare ar trebui să fie în concordanţă cu caracterul Aceluia căruia I se aduce închinare.
În acest studiu observăm că, atunci când s-a întors spre închinarea la idoli, poporul lui Dumnezeu a pierdut preocuparea față de semeni. Suntem încurajați să ne gândim serios la faptul că închinarea la Iehova include și o relație de legământ, în care El lucrează prin cei care Îl urmează pentru a demonstra valorile Sale, printre care se numără și mila, și slujirea altruistă pentru cei asupriți. Ne este amintit că sacrificiile religioase și rutina, la fel ca darurile fără sens și care nu sunt aduse din inimă, nu înlocuiesc mila și dreptatea pentru cei năpăstuiți. Mai mult, studiind mesajul din Isaia 58 vedem că Dumnezeu definește adevăratul post ca fiind o slujire altruistă pentru a dezlega „lanțurile răutății”, a-i hrăni pe cei flămânzi, a le oferi un adăpost celor nenorociți și a-i îmbrăca pe cei goi. El nu va asculta rugăciunile rostite într-o închinare egoistă. El nu va aproba ca poporul Său să-I aducă o închinare egoistă în Sabat. Privind la exemplul Său, putem vedea preocuparea majoră a lui Isus pentru ca închinarea urmașilor Săi să aibă ca rezultat dorinţa de a îndeplini nevoile semenilor.

Obiectivul instructorului: Studiază împreună cu grupa semnificația „integrității în închinare”, care sugerează că, pentru a fi cu adevărat credincioși lui Dumnezeu, faptele noastre trebuie să exprime credinţa pe care o avem. Astfel, noi trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr.

COMENTARIU

Ajutor în situaţii speciale
În relatarea despre samariteanul milos (Luca 10:25-37), ce răspuns dă Isus la întrebarea: Cine este aproapele meu? S-a spus că aproapele nostru este orice om din sfera noastră de influenţă, care are nevoie de ajutor. Ce ar putea face biserica ta pentru a împlini nevoile celor din vecinătate? Cum ne ajută faptul că le slujim semenilor să avem o experiență mai profundă de închinare cu Creatorul nostru?

Pasaj biblic. În cartea Pursuing the Passion of Jesus, pp. 18–19, Dwight Nelson explică faptul că Isaia 58 este cuprins între alte două subiecte: Ziua Ispășirii (judecata/curățirea Sanctuarului), la începutul capitolului (Isaia 58:1), și Sabatul, la sfârșitul capitolului (Isaia 58:13,14).
Sărbătoarea trâmbițelor marca începutul celor zece zile de consacrare și pocăință înainte de Ziua Ispășirii. În prima zi a lunii a șaptea se suna din trâmbiță ca pregătire pentru Ziua Ispășirii din ziua a zecea (Leviticul 23:23-27).
Poporul lui Dumnezeu din vremea Vechiului Testament și de astăzi înţelege învăţătura despre judecată și despre curățirea Sanctuarului.
Celălalt subiect, Sabatul, prezentat la sfârșitul capitolului, este un alt punct de credință specific pentru poporul lui Dumnezeu. Nemulțumirea lui Dumnezeu nu este că poporul Său neglijează una din aceste doctrine foarte importante – Sabatul sau Ziua Ispășirii. El îi reproşează cu vehemență neglijența față de ceea ce găsim între capetele capitolului –
adevăratul „post” sau mila arătată față de cei săraci și asupriți.
În prezentarea caracteristicilor adevăratului pot făcută de Isaia, două cuvinte pot rezuma problemele atinse în Isaia 58: ortodoxie și ortopraxie. Acești termeni pot fi definiți astfel:
• „Ortodoxie [greacă: orthos – drept și doxa – convingere, credinţă] – a gândi drept, corect, just; a avea o credinţă dreaptă, corectă, convingeri corecte
• „Ortopraxie [greacă: orthos – bine și praxis – fapte] – bună practică, o purtare bună, dreaptă, bunul comportament.’” – Ibidem, pp. 19–20
O altă definiție pentru ortodoxie ar fi a cunoaște adevărul, iar pentru ortopraxie este a demonstra practic (a trăi, a practica) adevărul. Discutați următoarea afirmație: „Pasiunea pentru ortodoxie trebuie să fie îmbinată cu compasiunea ortopraxiei.” – Ibidem, p. 29
Unde pot fi văzute, sau nu, ortodoxia și ortopraxia în Isaia 58?
Acum citește pilda despre sfârșitul veacurilor din Matei 25, urmată de comentariul acestei pilde din Hristos, Lumina lumii:
„În felul acesta, Hristos, aflat pe Muntele Măslinilor, le-a zugrăvit ucenicilor scena din ziua cea mare a judecății. El a spus că hotărârea ce se va lua atunci va depinde de un singur lucru. Când popoarele vor fi adunate înaintea Lui, vor fi acolo numai două clase și viitorul lor veșnic va fi hotărât de ceea ce au făcut sau au neglijat să facă pentru El, în persoana celor săraci și suferinzi.” – p. 637
Ce legătură este între judecata finală din Matei 25 şi a crede și a pune în practică dreapta învățătură?

Pasaje biblice. Citește Ioan 2:12-16; Matei 21:12-17 și Isaia 56:7. În vremea lui Isus, templul, principalul loc de închinare al poporului lui Dumnezeu, devenise un loc al nedreptății.
Putem folosi clădirile bisericii și serviciile noastre de închinare în Sabat ca un loc în care să se aducă speranță și ajutor pentru toți oamenii.
Discutați în grupă ce s-ar putea face pentru ca serviciile de închinare să promoveze pacea și compasiunea. În ultimele 15 minute de studiu, invită-i pe membrii grupei să înceapă să planifice un proiect de serviciu de închinare în care să se vadă compasiunea biblică și ajutorul pentru cei săraci și asupriți. Mai jos sunt câteva idei pentru a da startul:
• Să îi amintiți pe cei asupriți în rugăciunile voastre.
• Să citiți versete care se concentrează pe compasiunea și dreptatea biblică. Puteți alege din peste două mii de versete.
• Planificați un serviciu de închinare cu tema mila și dreptatea; prezentați ce face biserica în întâmpinarea nevoilor celor din vecinătate.
• Chiar și darurile aduse pot fi concentrate pe milă și ajutor. Organizați o colectă specială pentru o nevoie socială specifică pe care o veți prezenta în timpul programului.
• Analizați serviciile de închinare ale bisericii locale. Au o semnificație și pentru cei săraci? Pentru cei mai neînsemnați? Pentru toate etniile? Pentru copii și bătrâni? Pentru vizitatorii de la capătul străzii? Sunt incluse alte culturi și limbi? Există traducere prin semne pentru surzi? Rampe pentru cărucioarele cu rotile? Cum sună predica pentru cel fără adăpost, cel abuzat, cel infirm sau suferind, pentru copii sau pentru cineva bolnav de SIDA?
• Discutaţi cu liderii bisericii despre modalități prin care ați putea include în mod regulat un cuvânt despre binefacere sau o acțiune de binefacere în serviciile de închinare ale bisericii.
Fă o evaluare a bisericii tale. Este un loc de vindecare sau de asuprire? De ce? Ce se poate face?

APLICAȚIA

O biserică a pus la ieșirea din parcare un indicator. Când închinătorii ieşeau din curtea şi din parcarea bisericii, treceau pe lângă un indicator pe care scria: „Începe slujirea.” Dacă serviciul divin de închinare din Sabat este o închinare adevărată, în „duh și în adevăr” (Ioan 4:23,24), atunci vom pleca de la locul de închinare pregătiți să Îi slujim lui Dumnezeu așa cum doreşte El. Adevărata închinare este aceea care „vine din inimă, nu o închinare bazată doar pe forme rituale susținute într-un loc anume”. – Francis D. Nichol, ed., The Seventh-day Adventist Bible Commentary, Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1956, vol. 5, p. 940. „În duh și în adevăr” înseamnă „cu toată sinceritatea, cu cele mai înalte facultăți și emoții ale minții, aplicând principiile adevărului în inimă.” – Ibidem. Dacă ne vom închina cu adevărat, atunci vom fi mai aproape de Dumnezeu, dar și de obiectul grijii Sale – săraci, nevoiași și suferinzi. „Veniți aproape de inima cea mare a iubirii mângâietoare și lăsați ca acel curent al împreunei-simțiri divine să curgă din inima voastră în inimile altora. Lăsați ca blândețea și mila pe care Isus le-a manifestat în viața Sa prețioasă să fie un exemplu pentru voi despre felul în care ar trebui să-i tratăm pe semenii noștri.” – Ellen G. White, Testimony Treasures, vol. 2, p. 255
Citiţi în grupă Amos 5:21-24; 8:4-6 și Ieremia 7:4-7. Aceste versete arată că nu este suficient să te afiliezi unei biserici şi să participi la serviciile ei religioase.

Întreabă: În general, la ce te gândești în fiecare Sabat în timpul programului și după? Încotro se îndreaptă atenția și afecțiunea minții și a inimii tale în restul orelor Sabatului?
Discutați despre modalități practice de a transforma închinarea din Sabat în slujire în restul săptămânii.