PLAN de DISCUȚIE (st. 6)

De memorat: „Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău.” (Isaia 58:6,7)

1. Ispita idolatriei
a) Exodul 20:1-6 – poruncile Domnului date pe muntele Sinai
b) Exodul 32:1-6 – idolatrie la Muntele Sinai
c) De ce au căzut copiii lui Israel atât de repede în idolatrie?
d) Identificați alte momente din istoria copiilor lui Israel când au început să se închine idolilor?
e) Ce memento important se găsește în Psalmul 115:2-8?
f) Unde vedeți idolatria prezentă astăzi?

2. Motivele închinării mai degrabă Domnului decât idolilor
a) Deuteronom 10:17-21
b) Psalmul 101:1
c) Psalmul 146:5-10
d) Isaia 5:16
e) Isaia 44:6-8
f) Adevărata închinare este naturală și spontană atunci când vedem bunătatea și mila lui Dumnezeu. Exodul 14:30-15:2
g) Împărtășiți o ocazie când ați observat bunătatea și mila lui Dumnezeu. Cum v-ați exprimat închinarea față de El?
h) Cum ne pregătesc inimile închinarea Domnului în spirit și în adevăr pentru a arăta bunătatea și îndurarea Lui celor din jurul nostru?

3. Asupritori religioși
a) Amos 8:4-6, 11-12
b) Marcu 12:38-40
c) Cum este posibil să fii religios în exterior și să asuprim pe cei săraci și nevoiași?
d) Împărtășiți o ocazie din timpul slujirii lui Isus când conducătorii religioși asupreau pe cei săraci și nevoiași. (Ioan 2:13-16)
e) Cum putem evita căderea în aceeași capcană?

4. Afirmarea devotamentului față de Dumnezeu prin îngrijirea celor în nevoie
a) Isaia 58:1-9; Matei 25:31-40
b) Câteodată oamenii religioși vă vor critica că sunteți asociați cu cei săraci și nevoiași. (Luca 15:1-2) Care este cea mai bună cale de a face față acestei opoziții?
c) Împărtășește o ocazie când Dumnezeu ți-a dat ocazia să dezvălui dragostea Lui cuiva în nevoie. Cum a influențat această experiență relația ta cu Dumnezeu?
d) Cum ai răspunde unui prieten care spune: „Sunt atât de mulți oameni săraci și care au nevoie! Nu poți ajuta pe toată lumea!”?

Biblia și cartea Evanghelizare
Biblia: 2 Samuel 21-1 Regi 3
1. Cine şi de ce a asociat apa cu sângele, refuzând s-o bea, deşi o dorise?
2. În cât timp a străbătut Ioab ţara, ca să împlinească porunca împăratului?
3. Ce profeţie s-a împlinit când preotul Abiatar a fost scos din slujbă?
4. Unde se aduceau jertfe înainte de construirea templului şi care era cel mai important loc de închinare?
Evanghelizare, subcapitolul „Problemele specifice evanghelizării în oraşele mari”
5. Din afirmaţia lui Ellen G. White, de ce jumătate din munca depusă în marile oraşe se pierde?