PLAN de DISCUȚIE (st. 11)

De memorat: „Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:1-2)

1. Influența culturii seculare sau păgâne în familii
a) Geneza 16:1-3
b) Geneza 35:1-4
c) 1 Împărați 11:1-4 (vezi și Ezra 10:1-2)
d) Ce practici din cultura ta sunt în opoziție directă cu învățăturile din Cuvântul lui Dumnezeu?
e) Împărtășește despre practicile la care ai renunțat când ai descoperit că erau mai mult o practică din cultura ta decât ceva din Cuvântul lui Dumnezeu.

2. Păstrați ceea ce este bun
a) 1 Tesaloniceni 5:21-22
b) Citește istoria lui Corneliu Fapte 10:1-8, 9-11, 17-23, 24-28, 34-35: 11:18 Ce schimbări au avut de făcut Petru și ceilalți apostoli ca răspuns la descoperirea lui Dumnezeu cu privire la Corneliu și familia sa?
c) Ce lucruri bune a hotărât Pavel să păstreze, în timp ce renunța la multe din cele dragi? Filipeni 3:3-11; 1 Corinteni 2:2

3. Schimbări în familia credincioasă
a) Cum s-au comportat aceste familii credincioase în fața marilor schimbări din viețile lor?
i. Geneza 12:1-5
ii. Estera 2:5-11
iii. Ioan 2:1-5
iv. Ioan 11:1-3
b) Ce alte schimbări majore ai experimentat în familia ta?
c) Prin ce alte modalități practice putem ajuta și încuraja familiile din biserică ce trec prin perioade de tranziție?

4. Căutând credința personală într-o familie credincioasă
a) Când suntem tineri, părinții noștri iau decizii asupra traseului credinței noastre. Iosua 24:15; 2 Timotei 1:3-5
b) Ce alte binecuvântări vin din creșterea într-o familie credincioasă?
c) De ce este important să descoperi o credință personală? Ioan 3:15; Romani 10:13; 2 Timotei 1:6-7, 13:14
d) Când ai descoperit credința personală și ai luat decizia de a te dedica lui Isus ca Domn și Mântuitor?

5. Împărtășind mărturia personală cu alții
a) Fapte 1:8 Isus a spus aceste cuvinte atât indivizilor, dar și familiilor. Ce alte modalități creative folosește familia ta pentru a răspândi Vestea Bună despre Isus celor care nu Îl cunosc?
b) Împărtășește ce știi despre o familie credincioasă pe care Dumnezeu a folosit-o ca să te încurajeze în călătoria ta spirituală.

Biblia și Cartea anului
Biblia: Judecătorii 21 – 1 Samuel 2
1. Cui i-a fost atribuit măcelul („spărtura”) din Israel și unde este menționat lucrul acesta?
2. Ce a făcut Rut cu restul de mâncare rămasă de la prânz?
3. Al câtelea era Boaz, în ordinea dreptului de răscumpărare pentru pământul lui Naomi?
4. În ce condiții i s-a vestit lui Eli un cuvânt despre Mesia („Unsul”)?
Evanghelizare, subcapitolul „Propovăduirea Evangheliei”
5. Ce îi poate determina pe pastorii noștri să lucreze stăruitor și neobosit pentru suflete și pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu?