PLAN de DISCUȚIE (st. 3)

De memorat: „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”  (Apocalipsa 3:22)

De ce sunt șapte biserici? (puteau fi mai multe)
* biserici literale din Asia Mică ce aveau nevoie de sfaturi * reprezintă starea diferitelor biserici de-a lungul istoriei bisericii creștine * reprezintă istoria completă a bisericii creștine de la fondare până la revenirea lui Isus

1. Biserica din Efes (recapitulare din studiul anterior)
a) Apocalipsa 2:1-7 Cum este descris Isus?
b) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
c) Care este cel mai important aspect din mesajul către Efes pentru viața ta, astăzi?

2. Biserica din Smirna
a) Apocalipsa 2:8-11 Cum este descris Isus?
b) Ce avertizare transmite Isus?
c) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
d) Care este cel mai important aspect din mesajul către Smirna pentru viața ta, astăzi?

3. Biserica din Pergam
a) Apocalipsa 2:12-15 Cum este descris Isus?
b) Ce apreciere are Isus?
c) Apocalipsa 2:16-17 Ce sfat dă Isus?
d) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
e) Care este cel mai important aspect din mesajul către Pergam pentru viața ta, astăzi?

4. Biserica din Tiatira
a) Apocalipsa 2:18-29 Cum este descris Isus?
b) Ce recomandări și avertizări sunt transmise?
c) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
d) Care este cel mai important aspect din mesajul către Tiatira pentru viața ta, astăzi?

5. Biserica din Sardes
a) Apocalipsa 3:1-6 Cum este descris Isus?
b) Ce sfat oferă Isus
c) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
d) Care este cel mai important aspect din mesajul către Sardes pentru viața ta, astăzi?

6. Biserica din Filadelfia
a) Apocalipsa 3:7-13 Cum este descris Isus?
b) De ce nu mustră Isus pe cei din biserica din Filadelfia?
c) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
d) Care este cel mai important aspect din mesajul către Filadelfia pentru viața ta, astăzi?

7. Biserica din Laodicea
a) Apocalipsa 3:14-17 Cum este descris Isus?
b) Cum descrie Isus starea celor din Laodicea?
c) Apocalipsa 3:18-22 Ce sfat este oferit?
d) Ce etapă din biserica creștină este reprezentată?
e) Care este cel mai important aspect din mesajul către Laodicea pentru viața ta, astăzi?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Exodul 34-40
1. Când își punea Moise marama pe față?
2. Prin ce expresie sunt caracterizate persoanele care au adus daruri pentru sanctuar?
3. De la câți oameni s-a strâns darul de o jumătate de siclu?
4. Ce a făcut Moise după ce a constatat că toate lucrările sanctuarului fuseseră făcute conform cerințelor?
Istoria mântuirii, capitolul 47
5. Ce anume erau date la o parte prin învățăturile lui Luther?