Credincioșii Îl recunosc pe Domnul Hristos drept Cap al bisericii. Însă, pentru că El este un Dumnezeu al ordinii, organizarea este esențială pentru misiunea și unitatea bisericii. Conducătorii cultivă unitatea prin slujirea cu smerenie, prin susținerea adevărului, prin aplicarea cu dragoste a disciplinei și prin organizarea bisericii pentru misiune.

De memorat: „Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru, şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.” (Matei 20:26-27)

1. Hristos, Capul Bisericii

a) Coloseni 1:15-18
b) Efeseni 1:22; 5:23-27
c) Cum poate conștiența faptului că Hristos este Capul Bisericii Sale să te facă să vezi diferit pe liderii bisericii?
d) Gândește-te la o ocazie când un lider al bisericii te-a dezamăgit și a trebuit să te străduiești să privești la Isus.

2. Lideri slujitori sub Hristos, Capul nostru

a) Matei 20:25-28 – conducere nonconformistă
b) Ioan 13:1-5 – exemplul lui Isus
c) Ioan 13:6-17 – învățătura lui Isus
d) Unde ai văzut conducerea prin slujire a liderilor din Scriptură, în afară de viața lui Hristos?
e) Istorisește o ocazie când ai văzut o conducere slujitoare în acțiune.

3. Rolul liderilor bisericii în păstrarea unității bisericii

a) Tit 1:5-11 – Sfatul lui Pavel către Tit
b) 2 Timotei 2:14-16, 22-26; 4:1-5 – Sfatul lui Pavel către Timotei
c) Conform sfatului lui Pavel, care sunt câteva modalități prin care un lider al bisericii poate ajuta la păstrarea unității în biserică?

d) De ce este important pentru liderii bisericii să fie dedicați Cuvântului lui Dumnezeu? 2 Timotei 3:16-17
e) Cum poți ajuta familia bisericii tale să experimenteze unitatea în Hristos?

4. Disciplina bisericii

a) Matei 16:19
b) Matei 18:15-20
c) Ce sfat important oferă apostolul Pavel creștinilor atunci când cineva din biserică cade în păcat și probabil că va fi și exclud din rândul bisericii? Galateni 6:1-2
d) Gândește-te la o ocazie când Dumnezeu te-a trimis să arăți dragostea Sa cuiva care a trecut printr-o disciplină a bisericii. Cum ai trecut peste frica de o posibilă respingere? Care a fost rezultatul?

5. Organizare pentru misiune

a) Ce organizare pentru misiune este regăsită chiar și în biserica creștină primară?
i. Matei 10:1, 5-8
ii. Luca 10:1
iii. Fapte 14:1-3
b) Matei 28:18-20 Ce lecții importante putem învăța din trimiterea în misiune a Domnului Hristos?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Exodul 6-12
1. Ce israelit avea un fiu născut dintr-o femeie canaanită?
2. În urma cărei plăgi și-au recunoscut vrăjitorii lui Faraon neputința?
3. În urma cărei plăgi a recunoscut Faraon că păcătuise împotriva Domnului?
4. În ce stare sufletească a ieșit Moise de la Faraon, înainte de ultima plagă?
Istoria mântuirii, capitolul 43
5. Unde privea apostolul Pavel în timp ce stătea la locul execuției (s-a aflat în locul de martiraj)?


Părerea mea