Arhive zilnicedecembrie 16, 2018

Comentarii inspirate (st. 12)

Organizaţia bisericii şi unitatea Sabat după-amiază, 15 decembrie În aceste ore de încheiere a harului pentru fiii oamenilor, când soarta 

PLAN de DISCUȚIE (st. 12)

Credincioșii Îl recunosc pe Domnul Hristos drept Cap al bisericii. Însă, pentru că El este un Dumnezeu al ordinii, organizarea 

Ediția instructori (st. 12)

Obiective La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice elementele organizaţiei bisericii care cultivă unitatea bisericii. La nivelul sentimentelor: Să nutrească 

[Duminică] Eunice

Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, 

[Duminică, 16 dec] Hristos, Capul bisericii

În Noul Testament, relaţia dintre Hristos şi biserica Sa este ilustrată printr-o metaforă – biserica este trupul lui Hristos. Biserica