Săptămâna de rugăciune [Marți, 4 dec]

De ce are un rol decisiv Scriptura?

Cum altfel Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu, dacă nu prin istoria Sa din Biblie?

KAREN HOLFORD

Soţul meu, Bernie, este în căutarea unei case pentru familia noastră tânără. Copiii noștri sunt mici și orașul este foarte departe, așa că nu pot să-l ajut și este nevoit să caute singur. Dar se străduiește să privească fiecare casă prin ochii mei. Cercetează atent fiecare cameră, încercând să-și imagineze cum ar fi dacă ne-am instala acolo. Este bucătăria destul de încăpătoare? Este curtea un loc sigur de joacă? Vor fi toţi fericiţi acolo?

După paisprezece ani de căsnicie și șapte mutări, Bernie știe exact ce-mi place. Știe ce aș aprecia la fiecare casă, ce m-ar deranja și ce vom putea să modificăm.

În cele din urmă, Bernie reușește să găsească o casă în care familia noastră va trăi, va iubi, va râde, va plânge și va învăţa în următorii 11 ani. Când mă ia să-mi prezinte noua casă, sunt foarte entuziasmată. Observ că a ales-o ţinând cont de perspectiva mea. Este drept că are nevoie de multă vopsea și de o curăţenie strașnică, dar este perfectă. Când a ales-o, s-a bazat pe tot ce a învăţat din coabitarea cu mine, din ceea ce m-a auzit spunând și din observarea mea atentă în fiecare zi a vieţii noastre împreună.

ÎN FAŢA DECIZIILOR COMPLICATE

Să alegi o casă este relativ uşor. În viaţă ne confruntăm însă cu numeroase decizii incomparabil mai dificile. „Soţia mea a primit o ofertă de contract de muncă în străinătate. Nu va putea veni acasă decât de două ori pe an. Dar vom putea achita taxele şcolare pentru copiii noştri. Să primească oferta?” „Este o idee bună să lucrăm ca misionari în zone albe?” „Sunt îndrăgostită de un bărbat extraordinar! Cum să aflu dacă Dumnezeu vrea să ne căsătorim?” „Soţul meu mă bate şi îi bate pe copii. Cum să ne protejăm de el?”

Cum putem lua cele mai bune decizii atunci când ne împotmolim într-un hăţiş de informaţii, convingeri şi idei contradictorii? Iar deciziile cele bune din perspectivă umană nu sunt întotdeauna cele mai bune şi din perspectiva lui Dumnezeu!

INVITAŢIA DE A NE APROPIA DE DUMNEZEU

Biblia nu ne oferă instrucţiuni clare, pas cu pas pentru toate provocările vieţii. Chiar ar fi imposibil să scriem un manual pentru absolut toate situaţiile care au existat vreodată de la începutul istoriei şi până astăzi. Oamenii, cultura şi dilemele se schimbă odată cu lumea.

Totuşi Biblia este mult mai valoroasă şi mai utilă decât un manual practic despre cum să ne trăim viaţa. Este o invitaţie de la Dumnezeu de a-L căuta şi de a-L găsi pe El în fiecare experienţă şi în fiecare situaţie. Ea abundă în reprezentări detaliate ale caracterului Său iubitor. Aceste instantanee seamănă cu diferitele cadre luate într-o tomografie craniană. Doar când punem toate imaginile împreună putem construi un model virtual al creierului şi putem începe să-l înţelegem în ansamblu.

Biblia ne ajută să descoperim numeroasele faţete ale caracterului lui Dumnezeu şi să înţelegem ce loc doreşte El să ocupe în viaţa noastră, cum să-L iubim şi cum să ne iubim unii pe alţii.

Într-o ocazie, le-am cerut copiilor noştri să ne ajute să alcătuim o listă cu însuşirile lui Dumnezeu. Câteva exemple de însuşiri: „atotputernic”, „înţelegător”, „curajos”, „generos”, „creativ”. Am notat aproape 200 de cuvinte de acest fel în ritmul în care ei ni le dictau. Atmosfera s-a umplut de entuziasm. Am devenit conştienţi că Dumnezeu este extraordinar. Deşi limbajul omenesc nu este capabil să descrie frumuseţea, slava şi dragostea Sa, ne-am format o imagine mai detaliată despre El.

FAŢĂ ÎN FAŢĂ

„Întreaga Biblie reprezintă revelaţia slavei lui Dumnezeu în Hristos”, scria Ellen White. „Dacă este primită, crezută şi respectată, Biblia este marele instrument de transformare a caracterului. Ea constituie marele stimulent, forţa constrângătoare care trezeşte la viaţă puterile fizice, mentale şi spirituale şi care călăuzeşte viaţa pe căile drepte.”

Prin citirea Bibliei şi prin concentrarea pe caracterul lui Dumnezeu, aşa cum a fost el dezvăluit pe deplin în viaţa lui Isus, ne aşezăm faţă în faţă cu Sursa iubirii din acest univers şi ne schimbăm după asemănarea cu El. Cu cât Îl cunoaştem mai bine, cu atât suntem mai atenţi la îndrumările Sale.

PRIN OCHII LUI DUMNEZEU

Cu cât Îl cunoaştem mai îndeaproape de Dumnezeu, cu atât înţelegem mai clar că El ne iubeşte extraordinar de mult pe noi şi pe semenii noştri. Când ne privim viaţa dificilă prin prisma iubirii şi răbdării Sale, suntem mai dispuşi să luăm decizii înţelepte.

Când ne aflăm în situaţii complicate şi nu avem nicio idee ce am putea face, putem încerca următorul lucru: să alcătuim o listă cu numele tuturor persoanelor implicate, să privim asupra fiecăreia, inclusiv asupra noastră, prin ochii lui Dumnezeu şi să ne punem o serie de întrebări:

Care sunt nevoile spirituale, emoţionale, relaţionale şi fizice ale acestei persoane?

Care este cea mai bună cale de a-i arăta acestei persoane dragostea lui Dumnezeu?

Ce însuşiri ale Sale vrea Dumnezeu să-mi dezvolt în această situaţie?

Ce reacţii ale mele i-ar putea încuraja pe alţii să se apropie de Dumnezeu?

De asemenea, meditaţia cu rugăciune ne poate îndrepta în direcţia potrivită. Şi reţine un lucru: chiar dacă nu luăm decizia perfectă, Dumnezeu tot ne iubeşte şi ne doreşte binele cel mai înalt. El va continua să ne îndrume cu iubire spre ţinta Sa, în pofida deciziilor noastre nedesăvârşite, aşa cum a procedat în vechime cu Avraam, cu Sara şi cu Agar; cu Iosif şi cu fraţii lui; cu David şi Bat-Şeba.

CEA MAI MARE DINTRE ELE ESTE DRAGOSTEA

Dintre toate însuşirile lui Dumnezeu, cea mai importantă este dragostea: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii, căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste… Preaiubiţilor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii” (1 Ioan 4:7-11).

Principala noastră motivaţie de a-L cunoaşte pe Dumnezeu este faptul că ne putem bucura de dragostea Sa blândă, răbdătoare, iertătoare, încurajatoare, înţelegătoare şi generoasă şi că Îi putem răspunde cu dragoste. Doar în urma acestei experienţe suntem pregătiţi să le împărtăşim oamenilor dragostea Sa şi să-i ajutăm să-L iubească.

Când viaţa devine insuportabil de grea şi când inima ni se frânge, găsim cea mai mare mângâiere în cunoaşterea iubirii lui Dumnezeu. În astfel de situaţii, descoperim că Lui Îi pasă profund de tragediile şi de luptele prin care trecem (Psalmii 34:18), că ştie câte lacrimi vărsăm (Psalmii 56:8) şi că ne cunoaşte vulnerabilităţile (Psalmii 103:13-18). El de-abia aşteaptă să fim cu El în cer şi să ne şteargă orice lacrimă (Apocalipsa 21:1-4).

Sugestii de rugăciune:

1. Rugaţi-L pe Dumnezeu să vă ajute să observaţi că El vă conduce cu iubire către răspunsurile din Cuvântul Său la problemele vieţii.

2. Cereţi-I lui Dumnezeu să vă ajute să vă asemănaţi tot mai mult cu El pe măsură ce vă concentraţi atenţia asupra iubirii Sale prezentate în Cuvântul Său.

3. În timp ce studiaţi Cuvântul Său, rugaţi-vă ca Dumnezeu să vă descopere dragostea Sa şi să le-o descopere şi altora prin voi.


Părerea mea