Evanghelia este vestea bună despre harul și despre iertarea fără măsură pe care ni le-a oferit Dumnezeu ca să ne împace pe noi cu El și pe noi între noi. Ea ne furnizează motivația de a căuta reconcilierea și restabilirea relațiilor dintre oameni și ne arată de ce atitudini avem nevoie în acest sens.

De memorat: „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:10)

1. Ioan Marcu – vindecând relațiile rupte

a) Cine este Ioan Marcu? Fapte 12:12, Coloseni 4:10
b) După ce a fost martor la salvarea miraculoasă a lui Petru, care a fost următoarea aventură a lui Ioan Marcu? Fapte 12:25; 13:4-5
c) De ce Ioan Marcu a decis să îi părăsească pe Pavel și Barnaba chiar la începutul primei călătorii misionare și să se întoarcă la Ierusalim? Fapte 13:13 (vezi contextul în Fapte 13:6-12)
d) Cum a afectat plecarea lui Ioan Marcu atitudinea apostolului Pavel față de acest tânăr misionar în pregătire? Fapte 15:36-40
e) Cum s-a văzut dragostea lui Dumnezeu față de Pavel în atitudinea lui față de Ioan Marcu?
f) Ce dovezi găsim în Scriptură că atitudinea lui Pavel față de Ioan Marcu s-a schimbat, și dacă relația ruptă a fost refăcută? Coloseni 4:10-11, 2 Timotei 4:11
g) Ce a făcut ca această relație ruptă să se vindece?
h) Gândește-te la o ocazie când conștiența faptului că Dumnezeu te iubește cu o dragoste neschimbătoare te-a condus la vindecarea unei relații rupte.

2. Onisim – dintr-un sclav fugar într-un fiu spiritual

a) Filimon 1-7 Cine a fost Filimon?
b) Filimon 8-12 Cine a fost Onisim?
c) Filimon 13-18 Ce transformare s-a întâmplat în viața lui Onisim și ce apel face Pavel față de Filimon?
d) Cum s-a sfârșit această întâmplare? Coloseni 4:9
e) Ce alte pasaje din Scriptură ne ajută să înțelegem darul iertării? Luca 23:33-34; Matei 18:21-35; Coloseni 3:12-17
f) Relatează o ocazie când și-a fost greu să ierți pe cineva care ți-a făcut rău. Cum s-a sfârșit această întâmplare?

3. Corint – de la divizare la colaborare

a) Ce divizări erau prezente în biserica din Corint? 1 Corinteni 3:5-11
b) Ce pași a recomandat Isus să facem atunci când dorim să rezolvăm un conflict din biserică? Matei 18:15-17
c) Cum ne ajută Duhul Sfânt să avem unitate în biserică în ciuda diferențelor de personalitate și aptitudini? 1 Corinteni 12:4-11, 12-27
d) Cum putem învăța să identificăm darurile spirituale și să le folosim, nu în competiție ci în colaborare cu alți frați din biserică?
e) Povestește despre o experiență când ai folosit darurile spirituale pentru a întări Trupul lui Hristos.

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 42-48
1. Care sunt cuvintele prin care Iacov a acceptat posibilitatea de a fi lipsit de copiii săi?
2. Cui i-a spus Faraon: „Tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi”?
3. Câte suflete au venit cu Iacov în Egipt (și cum se explică diferența între cele două cifre)?
4. Pământurile cui au rămas necumpărate de Iosif pentru Faraon, în timpul foametei?
Istoria mântuirii, capitolul 41
5. Ce anume le era evreilor greu să priceapă?


Părerea mea