Conflictele interpersonale și teologice cu care s-a confruntat biserica primară au fost rezolvate prompt de către liderii bisericii când s-au supus învățăturii apostolilor și au recunoscut călăuzirea Duhului Sfânt,

De memorat: „Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.” (Galateni 3:27-28)

1. Prejudecăți etnice

a) Fapte 6:2 Ce conflict s-a iscat în timp ce biserica creștină primară experimenta o binecuvântare remarcabilă de la Dumnezeu?
b) Cum au interpretat grupul minoritar aparenta discriminare a văduvelor lor?
c) Fapte 6:2-6 Ce plan de acțiune conceput cu rugăciune a fost implementat pentru a rezolva acest conflict?
d) Ce lecții importante putem învăța din acest incident despre cum să menținem unitatea în Hristos atunci când conflictele apar?

2. Atitudini de tipul „noi” și „ei”

a) Care era atitudinea tipică a poporului evreu din timpul lui Isus față de cei care nu erau evrei?
b) Ce lecție importantă a învățat apostolul Petru ca rezultat al întâlnirii cu Corneliu? Fapte 10:28
c) Ce descoperire supranaturală a fost oferită pentru a demonstra activitatea Duhului Sfânt printre neamuri? Fapte 10:44-48
d) Cum au răspuns apostolii din Ierusalim atunci când au auzit rapoarte despre ce făcea Dumnezeu în Cezareea? Fapte 11:18
e) Ce dovadă suplimentară a fost oferită pentru a sublinia nevoia de a renunța la atitudinea „noi și ei” față de neamuri? Fapte 11:19-24
f) Care ar fi câteva din atitudinile „noi și ei” pe care astăzi trebuie să le abandonăm pentru a experimenta unitatea în Hristos?

3. Conflict doctrinar

a) Ce doctrină îngrijorătoare a fost adusă la cunoștință lui Pavel și Barnaba cât timp ce slujeau credincioșilor din Antiohia? Fapte 15:1
b) Cum au reacționat liderii bisericii din Antiohia față de acest conflict doctrinar? Fapte 15:2
c) Cum au încercat liderii bisericii din Ierusalim pentru a rezolva acest conflict? Fapte 15:6-30
i. Caută călăuzirea Duhului Sfânt v. 28
ii. Se adună laolaltă v. 6
iii. Lasă pe oameni să își exprime părerea v. 7a
iv. Ascultă mărturii despre ce a făcut Dumnezeu v. 7b – 12
v. Ascultă sfatul conducătorilor v. 13-21
vi. Împărtășesc un răspuns unitar și apel v. 22-23
d) Care a fost reacția credincioșilor din Antiohia după ce au auzit raportul din Ierusalim: Fapte 15:31 Care a fost reacția lor?
e) Ce putem învăța din continua slujire prin învățare a lui Iuda și Sila? Fapte 15:32

4. Întrebări de discuție

a) Ce lecție importantă ai învățat din acest studiu despre rezolvarea conflictului?

Biblia și Cartea anului
Biblia: Geneza 21-27
1. Ce anume l-a pus Abimelec pe Avraam să jure?
2. Cum se numea întâiul născut al lui Nahor și unde mai este întâlnit numele lui?
3. Cine „s-a așezat în fața tuturor fraților lui”?
4. Din ce cauză spunea Rebeca: „M-am scârbit de viață”?
Istoria mântuirii, capitolul 38
5. Ce anume a socotit (prevăzuse) Pavel în mod greșit?


Părerea mea