Dumnezeu ne-a oferit toate binecuvântările spirituale prin Hristos. El ne-a adoptat ca fii ai Săi, ne-a iertat, ne-a răscumpărat și a refăcut relațiile dintre noi. Dacă rămânem conectați cu El, ne vom schimba atitudinile și faptele de așa fel încât să promovăm unitatea dintre noi.

De memorat: „Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.” (Efeseni 1:9-10)

1. Prețuind binecuvântările noastre în Hristos

a) Efeseni 1:3-7 – Ce binecuvântări avem în Hristos?
b) Ce binecuvântări specifice ai experimentat de când ai acceptat pe Isus ca Domn și Stăpânitor al tău?
c) Efeseni 1:10 Ce dorește Dumnezeu să realizeze pentru noi toți în și prin Hristos?

2. Surparea zidului

a) Efeseni 2:11-18 Care este zidul despărțitor care a fost surpat?
b) Efeseni 2:19-22 Care sunt rezultatele surpării zidului despărțitor?
c) Ce lecții importante putem învăța din descrierea lui Pavel a „Templului sfânt în Domnul”?

3. Umblând în unitatea Duhului

a) Efeseni 4:1-3 Care este chemarea la care suntem chemați să fim „vrednici de ea”? (vezi 1 Petru 2:9)
b) Dacă suntem prin harul lui Dumnezeu prin credință, și nu pe baza faptelor noastre (Efeseni 2:8-9), de ce este important să mergi vrednic de chemarea lui Dumnezeu?
c) Efeseni 4:4-6 Pavel menționează cuvântul „un/o” de șapte ori în aceste versete. Cum este unitatea în Duhul creată și cum se păstrează această unitate?

4. Recunoscând rolul liderilor bisericii

a) Efeseni 4:11-13 Această listă prescurtată a darurilor spirituale se concentrează în mod special pe darurile de conducere. Cum ne ajută liderii bisericii pe drumul spre o unitate din ce în ce mai mare în Hristos?
b) Care este răspunsul adecvat dacă un lider al bisericii seamănă discordie în loc să se străduiască să păstreze unitatea Duhului în legătura păcii?
c) De ce Domnul urăște semănarea discordiei? (Proverbe 6:19)
d) Cum putem să ajutăm în cultivarea unității în Hristos din biserica noastră locală?

5. Experimentând unitate în relațiile interpersonale

a) Efeseni 5:13-21 Ce sfat important găsești în acest sfat și ne ajută să experimentăm unitatea cu alții?
b) Efeseni 5:22-32 Cum putem experimenta unitatea în Hristos în căminele noastre?
c) Efeseni 6:1-4 Cum putem experimenta unitatea în Hristos împreună cu copiii noștri, sau tinerii din sfera noastră de influență?
d) Efeseni 6:5-9 Sclavia era la ordinea zilei în Imperiul Roman. Ce lecții putem învăța din sfatul lui Pavel, sfat care ne va ajuta să experimentăm unitatea în relația noastră cu angajatorul/angajații?
e) Unde vezi cea mai mare nevoie de unitate astăzi?

Biblia și Cartea anului

Biblia: Apocalipsa 22 – Geneza 6
1. Care vor fi urmările pentru cei care adaugă sau scot ceva din prorociile din cartea Apocalipsa?
2. În ce țară se găsea bedelion?
3. În ce condiții „pândește păcatul la ușă”?
4. Ce fel de bucate i-a spus Domnul lui Noe să ia ca merinde?
Istoria mântuirii, capitolul 35
5. De ce anume depinde prosperitatea cauzei (lui Dumnezeu)?


Părerea mea