După chipul veșniciei

Marcu 9.38-41 Ioan 10.16; 13.34.34; 14.15.21;17; 1Ioan 2.3-6; 5.2,3;

 

Noi avem ca steag de luptă, pe-al credinței noastre post,

Rugăciunea mijlocirii Celui care ni s-a dat

Miel și preot deopotrivă, să fim iarăși cum am fost,

Când cu mână iubitoare din țărână ne-a creat,

Să trăim o veșnicie sub edenic adăpost.

 

Azi suntem săpați în palma proslăvirii Lui Hristos,

După chip și-asemănare, prin credință refăcuți,

Trup al unității sfinte, printre semeni de folos,

Steag de dragoste și lege, zilnic Tatălui plăcuți,

Spre Edenul veșniciei, fără seamăn de frumos!

 

Doar uniți cu Cel ce vine vom pluti pe-al lumii val!

Rugăciunea mijlocirii ne e stâlp de foc și nor,

Ce ne apără de răul veșmântat în chip astral;

Miel și preot deopotrivă, ne e blând judecător,

Fiindcă am iubit porunca dragostei fără egal.

 

Domnul proslăvind pe Tatăl, ne-a dat pildă de urmat,

Prin lumeștile necazuri să pășim uniți mereu.

Rugăciunea mijlocirii este focul necurmat

Ce ne-aduce cunoștința dragostei de Dumnezeu,

Până când vom sta la masă cu al vieții împărat.

 

Cornel Mafteiu

București, 18.10.2018

 


Părerea mea