Obiective

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să (re)descopere faptul că Dumnezeu Îşi doreşte refacerea unităţii şi armoniei universului după căderea lumii noastre în păcat.

La nivelul sentimentelor: Să aştepte cu dor ziua în care relaţiile vor fi refăcute şi planul lui Dumnezeu de restaurare se va împlini.

La nivel practic: Să răspundă la chemarea lui Dumnezeu de a reprezenta în lume dragostea Sa şi împăcarea.

SCHIŢA STUDIULUI

I. Cunoştinţe: Păcatul şi unitatea

A. Ce dovezi avem în relatarea despre crearea lumii că Dumnezeu doreşte unitatea?

B. Ce motive avem să afirmăm că păcatul constituie cauza principală a dezbinării?

C. Ce rol a avut Avraam în planul lui Dumnezeu de refacere a unităţii?

II. Sentimente: Dor de armonie

A. Ce impact a avut păcatul asupra relaţiilor tale cu ceilalţi?

B. Cum ne împlineşte Dumnezeu, prin planul Său de refacere, dorinţa după relaţii armonioase?

III. Practic: Ambasadorii Săi

A. De ce este important să înţelegem că dragostea a fost motivul pentru care Dumnezeu i-a ales pe descendenţii lui Avraam ca reprezentanţi ai Săi pe pământ?

B. Ce îndatoriri au cei aleşi de Dumnezeu?

C. Cum Îl poţi reprezenta pe Dumnezeu cu fidelitate?

Rezumat: Intrarea păcatului în lume a tulburat unitatea şi armonia intenţionate de Dumnezeu pentru omenire. Însă, în dragostea Sa pentru omenire, Dumnezeu a făcut un plan pentru refacerea unităţii pierdute. Realizatorul principal al acestui plan este Hristos, desigur, dar Dumnezeu a ales şi oameni ca reprezentanţi ai iubirii şi ai harului Său.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. MOTIVARE
Pasajul central: 1 Ioan 4:16

Ideea de bază: Planul lui Dumnezeu pentru omenire este unitatea şi armonia. În acest timp de aşteptare a refacerii finale a unităţii (refacere făcută posibilă de Domnul Hristos), poporul lui Dumnezeu este chemat să reprezinte în lume dragostea şi harul Său.

Discuţie introductivă. O mireasă şi-a dorit să aibă o nuntă perfectă şi a început pregătirile cu câteva luni în avans. A ales totul cu multă grijă pentru a crea o atmosferă şi o impresie plăcută. În ziua nunţii, soarele strălucea pe cer şi ceremonia mergea ceas. Curând a venit momentul jurămintelor de nuntă şi al sărutului mirilor. Din clipa aceea însă, lucrurile au început să meargă pe dos. Un invitat l-a îmbrâncit pe un alt invitat din cauza unei neînţelegeri. Unii au încercat să-i potolească, dar au sărit la ceartă şi alţii. Sărbătoarea s-a transformat în haos. În urma altercaţiei, au fost arestate şaisprezece persoane, printre care şi mirele, care şi-a petrecut astfel noaptea nunţii în închisoare. Planul perfect a fost distrus printr-un singur gest necugetat.

De discutat: Ce efecte a avut acel singur gest asupra participanţilor la nuntă? Ce s-ar fi întâmplat dacă nuntaşii arţăgoşi s-ar fi calmat? Gândeşte-te la un eveniment pe care l-ai plănuit cu multă migală şi care a fost distrus din cauza acţiunilor unei persoane. Cum te-ai simţit? Cum a fost afectată relaţia ta cu persoana respectivă? Oare ce a simțit Dumnezeu când planul Său perfect pentru omenire a fost distrus prin acţiunile lui Adam şi ale Evei?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI

Ca să înţelegem ce este unitatea trebuie să înţelegem cum este Dumnezeu. Pe parcursul studiului la grupă, căutaţi indicii despre modul în care caracterul Său a influenţat planul Său iniţial, atitudinea Sa faţă de perechea vinovată şi planul Său de a recupera ce a fost pierdut din cauza păcatului.

Comentariu biblic

I. Dragostea şi unitatea
(Revezi împreună cu grupa 1 Ioan 4:7,8,16.)

Cartea Geneza ne vorbeşte mai întâi despre Dumnezeu. El creează şi face ordine în haos. Dumnezeu Se manifestă în trei Persoane eterne, care întruchipează dragostea și unitatea.
Aceste caracteristici ale Sale pot fi găsite pretutindeni în relatarea biblică despre crearea lumii, de la eliminarea haosului şi până la declaraţia că toate lucrurile create erau „foarte bune”. Ele pot fi găsite mai departe, în pasajul despre crearea oamenilor atunci când a spus: „Să facem om după chipul Nostru”şi în punerea deoparte a Sabatului. Pe parcursul celor şase zile, El a dat formă şi conţinut diferitelor părţi ale cerului şi pământului, pentru a le pregăti oamenilor o casă. După aceea, i-a creat pe Adam şi pe Eva şi le-a dat suflare de viaţă. I-a creat pe oameni pentru relaţia cu El, fiindcă a dorit să împartă cu ei dragostea existentă între Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. „El ne-a creat nu numai ca noi să-L putem iubi, ci şi ca El să ne poată iubi. Iubirea L-a determinat ca, prin creaţie, să împartă cu noi unul dintre cele mai mari daruri pe care le poate oferi: existenţa.” – Adventiştii de ziua a şaptea cred…, ed. 2009, p. 98

Faptul că i-a creat pe oameni după chipul Său este nu numai o dovadă de dragoste, ci şi o chemare ca ei să reflecte caracterul Său şi să-I dea slavă.
În concluzie, armonia a existat din momentul în care Dumnezeu a adus lumea la existenţă prin cuvântul Său şi până la intrarea păcatului.

De discutat: Ce relaţie există între dragoste şi unitate? Ce alte trăsături de caracter ale lui Dumnezeu sunt importante în vederea realizării armoniei şi unităţii?

II. Distrugerea armoniei
(Revezi împreună cu grupa Geneza 3:16-19.)

O singură faptă de neascultare a părinţilor rasei umane a avut consecinţe dezastruoase. Păcatul a invadat lumea aceasta şi a distrus armonia dorită de Dumnezeu. Relaţia Sa cu Adam şi cu Eva a avut de suferit. Dacă până atunci au stat de vorbă faţă în faţă, din clipa aceea înainte, oamenii s-au ascuns de El, cuprinşi de vinovăţie şi de frică (Geneza 3:8). Apoi, fiecare a încercat să se dezvinovățească. Aşa au ajuns la invidie, mânie şi resentimente.

În Geneza 3:16, Dumnezeu i-a avertizat că, de atunci înainte și egalitatea dintre ei avea să fie ameninţată. Până la păcat, cei doi stăpâniseră împreună, aşa cum primiseră porunca (Geneza 1:26-28). După păcat, aveau să încerce să stăpânească unul asupra altuia.

De discutat: Alcătuieşte o listă cu consecinţele păcatului şi cu efectele lor asupra relaţiilor umane. De obicei, ne gândim la impactul păcatului asupra relaţiei noastre cu Dumnezeu şi asupra relaţiilor cu semenii, dar mai rar asupra relaţiei cu restul lumii create. Cum a afectat păcatul relaţia omului cu restul lumii create?

III. Refacerea unităţii pierdute
(Revezi împreună cu grupa Deuteronomul 7:6-11.)

Planul de mântuire dovedeşte că Dumnezeu vrea să refacă unitatea pierdută din cauza păcatului. Ca parte a acestui plan, El a ales ca Avraam să fie părintele unui popor care să reprezinte caracterul Său înaintea popoarelor vecine. Şi a promis prin descendenţii acestuia o binecuvântare pentru toate popoarele de pe pământ (Geneza 12:3). Binecuvântarea aceasta arăta către Isus, „fiul lui Avraam” (Matei 1:1), prin moartea şi învierea căruia avea să fie realizată împăcarea dintre Dumnezeu şi omenire.

Avraam şi-a demonstrat credinţa şi încrederea în făgăduinţele divine. Faptele lui arată ce aşteaptă Dumnezeu de la noi. Însă nu din acest motiv i-a chemat Dumnezeu pe descendenţii lui să-L reprezinte. El l-a ales pe Avraam înainte ca el să-şi demonstreze credinţa şi înainte de a se pregăti să-l aducă jertfă pe Isaac. I-a ales pe Avraam şi pe urmaşii lui pentru că El este dragoste şi pentru că Îşi respectă cuvântul dat. Adevărul acesta este deosebit de semnificativ, deoarece ne spune că la baza relaţiei dintre Dumnezeu şi poporul Său se află caracterul Său şi nu caracterul sau faptele lor.

De discutat: Dumnezeu i-a făcut lui Avraam patru făgăduinţe concrete: că îi va da o ţară, că îi va da mulţi urmaşi, că îi va face un nume mare şi că îl va face o binecuvântare pentru toate familiile pământului. Ce legătură are fiecare dintre aceste făgăduinţe cu planul Său de refacere a unităţii lumii create? De ce relaţia dintre oameni şi Dumnezeu are la bază caracterul lui Dumnezeu?

3. APLICAŢIA

Întrebări

1. Ce înseamnă faptul că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu? Ce efect ar trebui să aibă acest adevăr asupra comportamentului tău?

2. Dumnezeu a chemat biserica să reprezinte caracterul Său în lume. Cum reuşeşte ea să reprezinte dragostea şi unitatea dintre Persoanele Dumnezeirii?

3. Cum poţi da personal mărturie despre dragostea lui Dumnezeu şi despre dorinţa Sa după armonie?

4. Ce ne spune incidentul de la Turnul Babel despre formele de unitate pe care Dumnezeu nu le acceptă?

5. Discutaţi următoarea declaraţie făcută de Ellen G. White: „Cel mai convingător argument pe care îl putem da lumii despre misiunea lui Hristos este acela de a fi găsiţi în unitate perfectă… Pe măsura unităţii noastre cu Hristos va fi şi puterea noastră de a salva suflete.” – Our High Calling, p. 170

4. ACTIVITATE

Activităţi de grup

1. Rugaţi-vă împreună ca Dumnezeu să vă ajute să găsiţi metodele cele mai bune de a-L reprezenta pe El în zona în care vă aflaţi.

2. Alegeţi o stradă din zonă şi plănuiţi o activitate prin care să le arătaţi cetăţenilor că Dumnezeu îi iubeşte, ajutându-i la treburile de pe lângă casă.

Activităţi individuale

1. Studiază despre diferitele sensuri ale chipului lui Dumnezeu cu ajutorul unui manual de teologie. Gândeşte-te şi notează diferitele implicaţii practice ale acestora pentru viaţa ta. Împărtăşeşte-le grupei.

2. Gândeşte-te la relaţiile pe care le ai şi alege una pe care vrei să o îmbunătăţeşti. Roagă-te pentru relaţia cu persoana respectivă. Notează apoi lucrurile pe care le poţi face pentru a-i da o mărturie mai bună despre dragostea lui Dumnezeu. Alege un lucru concret şi fă-l în cursul săptămânii care urmează.


Părerea mea