Slujind Celui ce vine!

Fapte cap. 24-26.

Felix, Festus și Agripa sunt și astăzi printre noi
Stând pe scaunul dreptății plini de ei, dar orbi și goi…
Și de judecă firește, fiecare-n legea lui,
Tu rămâi un Pavel zilnic, doar în slujba Domnului!

Cu acuze când te-mproașcă ai credinței corifei,
Toți cu piatra pregătită de adventico-evrei,
Tu, în lanțurile păcii să vorbești despre Hristos,
Care a-nviat și vine în oricare credincios.

Cercetându-te în pripă te găsesc nevinovat,
Însă pentru-a le fi bine te păstrează-ntemnițat;
Să te-asculte alta dată ca lui Pavel îți promit,
Așteptând momentul care să le-aducă un profit.

Când vâltorile credinței la tot pasul întâlnim,
Triste și adevărate, și ca Pavel le trăim,
Evanghelia slujirii să ne dea puteri mereu,
Până când vom fi acasă, lângă bunul Dumnezeu!

Felix, Festus sau Agripa sau alți frați din neamul sfânt
Vor întemnița și astăzi adevărul din Cuvânt,
Însă glasul tău sa-l facă-n orice vreme luminos,
Până când pe norul slavei întâlni-vom pe Hristos!

Cornel Mafteiu
București, 19.09.2018


Părerea mea