Obiective

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să recunoască faptul că providenţa lui Dumnezeu nu lucrează întotdeauna aşa cum se aşteaptă ei.

La nivelul sentimentelor: Să-şi găsească liniştea sufletească în ce priveşte dificultăţile vieţii şi să-şi dorească să persevereze pentru că privesc înainte, spre Împărăţia lui Dumnezeu.

La nivel practic: Să caute la Dumnezeu înţelepciunea necesară pentru a relaţiona cu cei din jur.

SCHIŢA STUDIULUI

I. Cunoştinţe: Providenţa lui Dumnezeu este sigură

A. Ce i-a spus Duhul Sfânt lui Pavel când a pornit spre Ierusalim?

B. De ce a mai plecat totuşi în călătorie, dacă primise aceste avertizări?

C. A fost voia lui Dumnezeu ca Pavel să meargă la Ierusalim şi să fie arestat?

II. Sentimente: Linişte sufletească şi perseverenţă în lucrarea pentru Dumnezeu

A. Cu ce probleme te-ai confruntat în lucrarea ta de răspândire a Evangheliei?

B. Cauza acestor proleme au fost oamenii sau, mai degrabă, propriile incertitudini?

C. Ce încurajări găseşti în istoria lui Pavel?

III. Practic: Înţelepciune şi cuvinte de la Dumnezeu

A. Cum putem şti ce să le spunem oamenilor atunci când credinţa noastră este pusă la îndoială?

B. În ce domeniu al vieţii ai nevoie chiar acum de înţelepciune sau de cuvinte de la Dumnezeu?

Rezumat: Când facem ceea ce trebuie în slujba lui Dumnezeu, nu avem nicio garanţie că nu vom păţi nimic rău. Putem avea însă convingerea că Dumnezeu nu ne abandonează. El ne dă curajul necesar pentru a persevera!

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. MOTIVARE
Pasajul central: Faptele 23:11.
Ideea de bază: Să recunoaştem providenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră chiar şi atunci când ne sunt ameninţate siguranţa şi confortul fizic.

Subliniază ideea că, la finalul experienţei din Ierusalim, Pavel primeşte din partea Cerului încurajarea că mărturia sa de până la acel moment a fost bună şi că urma să dea mărturie şi în Roma, în pofida tuturor provocărilor cu care avea să se confrunte.
Discuţie introductivă: Ni se întâmplă des în viaţă să întâmpinăm greutăţi deşi primim chemarea lui Dumnezeu şi mergem în direcţia indicată de El. Lui Cory i s-a întâmplat la fel. A simțit îndemnul de a întrerupe pentru o vreme activitatea ca pastor într-o conferinţă şi a se înscrie la cursuri doctorale la Universitatea Andrews. Îşi făcuse planuri să se ocupe de teme şi de examene doi ani şi jumătate şi apoi să scrie disertaţia, iar în paralel să păstorească o biserică. Au trecut de atunci cinci ani, încă mai are de lucrat la ultimele capitole ale disertaţiei, are probleme financiare şi se îndoieşte că a luat decizia cea mai bună, fiindcă şi-a pus familia într-o situaţie foarte stresantă. Este convins totuşi că Dumnezeu i-a făcut această chemare. Dacă se lasă copleşit de îngrijorări, nu va putea rămâne credincios sarcinii pe care i-a încredinţat-o El. Trebuie să aibă încredere în providenţa Sa şi să-şi încheie doctoratul, pentru că asta l-a chemat El să facă.

De discutat:
1. Povesteşte o situaţie din viaţa ta când ai urmat chemarea lui Dumnezeu şi ai ajuns totuşi să te îndoieşti de ea când ai avut probleme.
2. Cum putem să ne dăm seama dacă ne încadrăm sau nu în planul (providenţa/voinţa) lui Dumnezeu?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI

Relatarea despre călătoria lui Pavel până la Ierusalim şi despre şederea sa acolo pune accent pe încercarea lui de a se identifica cu iudeii şi de a lega credinţa creştină de rădăcinile sale evreieşti, din dorinţa de a le prezenta Evanghelia încă o dată conducătorilor iudei din Ierusalim. Ajută-i pe membrii grupei să observe că fiecare pas care a dus la arestarea lui Pavel în Ierusalim se încadrează în împlinirea chemării sale de a răspândi Evanghelia lui Isus Hristos.

Comentariu biblic

La finalul celei de-a treia misiuni, când a revenit la Ierusalim, Pavel a fost arestat. Fusese prevenit prin profetul Agab. În 1 Corinteni 9:19-22, Pavel afirmă că, de dragul Evangheliei, s-a făcut tuturor totul pentru a lucra cu cât mai multe categorii de oameni posibil. În Faptele 21–23 sunt prezentate trei ocazii în care Pavel îşi dovedeşte devotamentul faţă de Evanghelie. Prima, întoarcerea la Ierusalim. A doua, întâlnirea cu conducătorii bisericii din Ierusalim. Iar a treia, arestarea sa.

I. Călătoria lui Pavel la Ierusalim
(Revezi împreună cu grupa Faptele 21:7-14.)

Pavel îşi încheie ultima etapă a celei de-a treia călătorii misionare, iar despărţirea de oamenii cărora le-a slujit este foarte dureroasă. Aceasta cu atât mai mult, cu cât Duhul Sfânt le dezvăluise că apostolul urma să fie arestat şi persecutat în Ierusalim. Observă totuşi că mesajul profetic transmis de Agab nu-i interzice lui Pavel să se ducă acolo, ci doar îl înştiinţează ce anume avea să i se întâmple. Credincioşii îl roagă să nu se ducă, dar el este hotărât. La fel ca Isus, care Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim, şi Pavel este decis să meargă, chiar dacă prin aceasta riscă întemniţarea sau moartea pentru Evanghelia lui Isus Hristos. Văzându-i hotărârea, credincioşii folosesc nişte cuvinte asemănătoare cu cele rostite de Isus în Ghetsimani: „Facă-se voia Domnului!” (Vezi Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, 2007, pp. 638–639.)

Întrebări

1. De ce include Dumnezeu uneori suferinţa în slujirea Evangheliei?

2. Când ai suferit personal de dragul Evangheliei?

3. Dacă Pavel este numit apostolul neamurilor, de ce a ţinut neapărat să meargă la Ierusalim?

II. Întâlnirea cu conducerea bisericii din Ierusalim
(Revezi împreună cu grupa Faptele 21:17-26.)

Pavel dă seamă înaintea conducătorilor bisericii la fel ca orice slujitor al Evangheliei astăzi. El dă raportul despre lucrarea pe care a fost trimis să o facă în a treia sa călătorie misionară. Şi aduce cu el darurile pentru biserica din Ierusalim, pe care le-a strâns pe parcursul misiunii. El se dovedeşte credincios atât faţă de oamenii cu care lucra, cât şi faţă de cei recunoscuţi ca lideri ai bisericii creştine. Iacov, care dorea ca Evanghelia să fie acceptată atât de iudei, cât şi de neamuri, îi face lui Pavel o propunere: să îndeplinească ritualul curăţirii şi să le plătească unor tineri cele necesare pentru încheierea unui legământ, ca să creeze astfel o punte de legătură cu comunitatea iudeilor din Ierusalim şi ca să dezmintă zvonurile că i-ar fi învăţat pe alţii să nu mai respecte legea lui Moise.

Întrebări

1. Constituie această propunere o compromitere a libertăţii Evangheliei? De ce da sau de ce nu?

2. Ai făcut vreodată, de dragul Evangheliei, un lucru „inutil” (din perspectiva ta) pentru a crea o relaţie cu o persoană? Ce anume? Care a fost rezultatul?

3. Ce legătură are 1 Corinteni 9:20 cu situaţia aceasta?

III. Arestarea lui Pavel şi cuvântul său de apărare
(Revezi împreună cu grupa Faptele 22:3-22.)

Pavel este arestat în timpul unei revolte apărute din cauza zvonului că ar fi profanat templul prin aducerea unui străin în curtea unde aveau voie să intre doar evreii. Când i se dă ocazia să se apere, el se identifică cu credinţa iudaică pe mai multe planuri. Vorbeşte cel mai probabil în aramaică, limba uzuală a evreilor. Arată că a primit o bună educaţie ca fariseu şi că a persecutat Calea Domnului. După aceea, povesteşte cum s-a convertit în urma unei viziuni primite din cer, în sistemul credinţei fariseilor fiind acceptate viziunile. (Vezi Darrel L. Bock, op. cit., pp. 658, 673-674.) El subliniază aceste trei idei în speranţa de a le împărtăşi Evanghelia celor prezenţi. Deşi mărturia lui îi întărâtă pe oameni şi mai mult şi culminează chiar cu o tentativă de a-l ucide, Domnul îl apreciază pentru că a dat mărturie despre Numele Său (Faptele 23:11).

Întrebări

1. Cum putem construi punţi de legătură cu oamenii de diferite tipuri pentru a le vesti Evanghelia?

2. Prin ce fel de greutăţi ne trece Domnul pentru a ne întări încrederea în El?

3. APLICAŢIA PENTRU NOI

Este important să-i ajuţi pe participanţi să admită că greutăţile apărute ca urmare a ascultării de chemarea Evangheliei nu sunt la fel ca alte greutăţi din viaţă.

Întrebări

1. Prin ce se deosebesc greutăţile apărute din cauza Evangheliei de alte greutăţi în general?

2. De unde putem afla ce să spunem şi ce să facem pentru Evanghelie?

4. ACTIVITATE

Ajută-i pe membrii grupei să enumere diferite tipuri de oameni şi metodele prin care pot construi punţi de legătură cu ei de dragul Evangheliei.

1. Daţi exemple de cât mai multe tipuri de oameni posibil cu care vă întâlniţi săptămânal. Notaţi-le pe o foaie de hârtie.
2. Gândiţi-vă la câteva strategii de a intra în legătură cu ei pentru a le vesti Evanghelia.


Părerea mea