O inimă nouă

Autor: Takahashi Toru

Ziua aceea în care am vândut cărţi adventiste din uşă în uşă în Shizuoka, un oraş din sudul Japoniei, mi s-a părut lungă şi deprimantă. Nimeni nu dorea să cumpere cărţi!

La finalul zilei, am ajuns pe o stradă neobişnuită, întunecoasă. M-au trecut fiori pe şira spinării, dar m-am dus la prima casă. Prin curte erau împrăştiate reviste pornografice. În faţa uşii, erau mai multe teancuri de reviste. Peste tot numai reviste.
Am făcut un pas înapoi. M-a cuprins frica şi aş fi vrut să plec. Frica a dat apoi în panică.
– Bună ziua, mă numesc Takahashi Toru! am strigat încordat. Vin din partea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea şi am câteva cărţi care vă vor schimba viaţa!

Aceasta era formula pe care o învăţasem la cursul pentru evanghelişti cu literatura. Când intram în panică, începeam să mă bâlbâi.

S-a deschis uşa şi în cadrul ei a apărut un bărbat obez.
L-am întrebat, aşa cum fusesem învăţat:
– Doriţi o carte de sănătate?
Mă aşteptam să refuze şi eram deja pregătit s-o rup la fugă.
Dar bărbatul mi-a răspuns cu o voce groasă, de bas:
– Da, aş dori o carte de sănătate.

Am scos o carte mică. El a luat-o şi a deschis-o vădit interesat.
– Da, vreau s-o cumpăr, mi-a spus şi a scos din buzunar câteva bancnote.

I-am vândut cartea, dar, după ce am ieşit din curtea casei, am luat-o la goană. Eram îngrozit şi îmi doream să fiu cât mai departe posibil de locul acela. M-am rugat pe drum pentru omul acela şi I-am mulţumit lui Dumnezeu că m-a ocrotit.
Apoi m-am oprit brusc. Am înţeles un lucru: inima mea nu era mai curată decât curtea casei acelui bărbat. Cu toate acestea, Isus a intrat în ea şi mi-a oferit speranţă. Şi mi-a promis o inimă nouă: „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou” (Ezechiel 36:26).
Am fost copleşit de recunoştinţă şi I-am mulţumit Domnului Isus că a avut curaj să intre în inima mea. Cu această nouă atitudine, am mers la cea mai apropiată casă şi, fără probleme, am vândut o carte.

Takahashi Toru, un tânăr de douăzeci şi unu de ani, student la Jurnalism, a urmat cursul de evanghelizare prin literatură organizat de Biserica Setagaya din Tokyo. O parte din colecta din Sabatul al Treisprezecelea de trimestrul acesta este destinată acestei biserici în vederea extinderii misiunii ei.


Părerea mea