Ambiția Babilonului este ca toți locuitorii pământului „să se închine fiarei și icoanei ei”.

De memorat: În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Daniel 12:1

1. Fiara din mare

a) Apocalipsa 13:1-10 (vezi și Daniel 7:23-25)
b) Ce rană de moarte a primit unul din capete ale balaurului?
c) Când s-a vindecat această rană de moarte?
d) De ce a fost așa de uimitoare revenirea în popularitate a papalității în ultima vreme?

2. Fiara din pământ

a) Apocalipsa 13:11-12
b) Această fiară care are două coarne ca de miel este unică: se ridică din pământ, nu din mare
c) Ce reprezintă marea în profeția biblică? Apocalipsa 17:15
d) Această fiară ce seamănă cu un miel și se ridică într-o zonă nepopulată este o descriere a Statelor Unite ale Americii
e) Când va începe această fiară cu chip de miel să vorbească precum o fiară?
f) Cum poate o țară care odată a prețuit libertatea religioasă să forțeze oamenii să se închine?
g) Ce indicații găsești că ar sugera faptul că Statele Unite ale Americii își pierde spiritualitatea?
h) Ce încurajare găsești în faptul că Dumnezeu încă mai lucrează în Statele Unite ale Americii?

3. Închinarea forțată

a) Apocalipsa 13:12, 15
b) Daniel 3:1-15
c) Ce lecție putem învăța din exemplul lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego? Daniel 3:16-18
d) Daniel 3:19-25
e) Daniel 3:26-29
f) Daniel 6 descrie un alt decret de moarte bazat pe o forțare la închinare. Daniel 6:1017, 18-23
g) Ce încurajare primim din aceste relatări pentru poporul lui Dumnezeu de la Sfârșitul Timpului?

4. Curva și Femeia curată

a) Compară femeia descrisă în Apocalipsa 17 cu femeia descrisă în Apocalipsa 12
i. Apocalipsa 17:1-6
ii. Apocalipsa 12:1-6
b) Ce lecție importantă învățăm din apelul din Apocalipsa 18:1-5?
c) Ce alte texte sau istorisiri din Biblie ne aduc aminte că Dumnezeu are credincioși care nu sunt încă în biserica Sa? Ioan 10:16; Fapte 18.10
d) Cum putem să fim siguri că aparținem Femeii curate?
e) Care este cea mai bună cale pentru a-i invita și pe alții să se alăture lui Isus și bisericii Sale?

Biblia și Cartea anului

Romani 3 – 9
1. Unde scrie că Avraam avea aproape o sută de ani, când a crezut făgăduința lui Dumnezeu?
2. Ce trebuia să aducă porunca și ce a adus ea, în schimb?
3. Care este indiciul că cineva nu este al lui Hristos?
4. Cum va împlini Domnul cuvântul Lui pe pământ?

Istoria Mântuirii, cap. 15
5. Ce au făcut egiptenii când au văzut pregătirile israeliților pentru ultima plagă?


Părerea mea