Ediția instructori (st. 10)

Obiective

La nivelul cunoştinţelor: Membrii grupei să identifice cele două puteri reprezentate de cele două fiare şi să recunoască evenimentele asociate cu ele.

La nivelul sentimentelor: Să conştientizeze cât de mare este miza aflată în joc şi să se asigure că sunt continuu sub protecţia divină.

La nivel practic: Să aducă dovezi că profeţia se împlineşte şi să descopere motive de a se încrede că Dumnezeu conduce istoria.

SCHIŢA STUDIULUI

I. Cunoştinţe: Babilonul şi America
A. Ce elemente din descrierea fiarei ieşite din mare ne conduc la concluzia că ea reprezintă Biserica Romano-Catolică?
B. Ce elemente din descrierea fiarei ieşite din pământ ne conduc la concluzia că ea reprezintă Statele Unite ale Americii?

II. Sentimente: Controlul emoţiilor
A. De ce nu e sentimentul de bine dovada sigură a prezenţei divine?
B. Ce poţi face pentru a te asigura că sentimentele pe care le ai în cadrul închinării sunt în armonie cu Dumnezeul adevărat?
C. De ce trebuie să-i iubim pe toţi oamenii, chiar şi pe cei care nu ne sunt binevoitori?

III. Practic: Rămâi lângă Dumnezeu
A. Care este ispita cea mai comună a închinării false?
B. Cum poate ieşi cineva din Babilon?
C. De ce nu este ieşirea din Babilon suficientă pentru a scăpa de influenţa lui?

Rezumat: Ambiţia Babilonului este ca toţi locuitorii pământului „să se închine fiarei şi icoanei ei”.

PAŞII ÎNVĂŢĂRII

1. MOTIVARE

Pasajul central: Apocalipsa 13:10.

Ideea de bază: Viaţa spirituală nu are în centru eul, ci implică experienţa adevăratei închinări înaintea lui Dumnezeu şi a unei totale încrederi în El. Închinarea adevărată nu înseamnă doar părtăşie şi timp petrecut cu alţi credincioşi. Nici faptul că te afli printre închinătorii adevăraţi nu înseamnă că te închini cu adevărat. Închinarea adevărată trebuie să conducă la devoţiunea sinceră, personală, faţă de Dumnezeu.

Identificarea puterilor reprezentate de cele două fiare din Apocalipsa 13 ar trebui să ne ajute să înţelegem în ce perioadă a profeţiei trăim şi să ne ducem viaţa aşa cum o cere această perioadă. Analizează împreună cu grupa dovezile istorice care susţin identificarea fiarelor. Alege, pe cât posibil, surse recunoscute, chiar şi manuale de religie, pentru a asigura obiectivitatea şi credibilitatea. Obiectivul principal al studiului acesta este să încurajeze consacrarea faţă de Dumnezeu şi închinarea la Dumnezeul adevărat.

Discuţie introductivă: Nu au existat nicicând în istorie atâtea religii şi biserici care să pretindă a fi biserica adevărată a lui Dumnezeu. Deschide o discuţie în grupă în legătură cu faptul că reacţia automată la această înmulţire a bisericilor este refugierea în biserica tradiţională în care am crescut, pe motivul legitimităţii ei istorice.

De discutat
1. Cum putem explica înmulţirea bisericilor?
2. De ce nu este de folos să ne refugiem în bisericile tradiţionale pentru că ele au „legitimitate istorică”? (Legitimitatea unei biserici este dată de vârstă sau de doctrină?) Cum putem demonstra inutilitatea acestui demers fără să cădem în capcana mândriei şi autosuficienţei, trăsăturile principale ale bisericii din Laodiceea (Apocalipsa 3:17)?

2. APROFUNDAREA STUDIULUI

Este important să prezinţi cu tact materialul din studiul acesta. Arată cine sunt cele două fiare, din perspectiva evenimentelor contemporane. Apoi, arată care este miza principală şi discutați de ce este important pentru viaţa noastră spirituală să ştim de ce suntem în această biserică şi nu în alta. Fii creativ şi relevant! Adu dovezi puternice şi foloseşte cele mai bune argumente în favoarea ideii pe care o susţii!

Comentariu biblic

I. Babilonul şi aliaţii lui
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 13:12.)

Fiara ieşită din mare este o combinaţie între cele patru fiare din Daniel 7 – primele trei fiind leul, ursul şi leopardul (Apocalipsa 13:2; compară cu Daniel 7:2-6). În centrul atenţiei se află însă fiara a patra (Apocalipsa 13:1; compară cu Daniel 7:7). Fiara aceasta are un element care îi atrage atenţia lui Ioan: cornul mic. Aidoma cornului mic, fiara ieşită din mare uzurpă puterea lui Dumnezeu şi pretinde închinare. Întrebarea: „Cine se poate asemăna cu fiara?” pusă de cei ce i se închină ei (Apocalipsa 13:4) este o replică la întrebarea pusă de Israelul din vechime în cadrul închinării la Dumnezeu: „Cine este ca Tine…, Doamne?” (Exodul 15:11; Psalmii 35:10). De asemenea, fiara aceasta îl persecută pe poporul lui Dumnezeu tot atâta timp cât îl persecută cornul mic, patruzeci şi două de luni sau o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme (Apocalipsa 13:5; Daniel 7:25), perioadă care a început în anul 538 d.Hr. (anul în care papalitatea, a cărei supremaţie ecleziastică fusese recunoscută de împăratul Iustinian încă din 533, a fost eliberată de ultimii oponenţi – ostrogoţii care stăpâneau în Italia) şi s-a încheiat în 1798 d.Hr. (când papa a fost luat prizonier de generalul Bertier). Prin urmare, fiara ridicată din mare reprezintă aceeaşi putere ca şi cornul mic: papalitatea. Viziunea din cartea Apocalipsa adaugă un alt semn de identificare pentru cornul cel mic: fiara din mare (din care a ieşit cornul mic) va primi o rană de moarte şi îşi va pierde prestigiul un timp, dar după aceea îşi va reveni şi va primi laude din nou (Apocalipsa 13:3,8). Rana aceasta se referă la presiunea Revoluţiei Franceze şi, mai precis, la lovitura dată bisericii de Napoleon, în 1798, când l-a luat prizonier pe papă şi l-a întemniţat. Vindecarea rănii se referă la revenirea bisericii, începând cu secolul al XIX-lea când a fost rostită printre altele dogma infailibilităţii papei (1870). Popularitatea şi influenţa politică a papalităţii sunt mereu în creştere în vremea noastră.

De discutat: Potrivit cărţii Apocalipsa, ce trăsături ale fiarei a patra fac din ea o putere persecutoare?

II. Miza este închinarea
(Revedeţi împreună, în grupă, Apocalipsa 13:16,17.)

După viziunea despre fiara ieşită din mare, Ioan vede o fiară care se ridică din pământ. Aceasta o susţine pe prima şi îi încurajează pe oameni să i se închine (Apocalipsa 13:12), la fel ca balaurul (Apocalipsa 13:4).

Odată cu apariţia fiarei ieşite din pământ, pretenţia fiarei care a ieşit din mare de a primi închinare este reînnoită. Fiara ieşită din pământ face tot ce ţine de autoritatea ei politică pentru a promova închinarea la fiara ridicată din mare. Modul de exprimare al lui Ioan ne trimite cu gândul la istoria din Daniel 3, în care Nebucadneţar ridică o statuie ca replică a statuii din visul său (Daniel 2) şi le porunceşte tuturor oamenilor să se închine ei, sub ameninţarea pedepsei cu moartea (Daniel 3:4,7). La fel, fiara ieşită din pământ va face „să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei” (Apocalipsa 13:15).
Textul biblic din Apocalipsa precizează cum se va manifesta această închinare la fiara apărută din mare: închinătorul va primi un semn pe mână sau pe frunte (Apocalipsa 13:16). Pe evreul credincios, formularea aceasta îl duce cu gândul la obiceiul străvechi (Deuteronomul 6:8) al purtării tefilinului (filacteriilor) pe braţ şi pe cap, ca simbol al supunerii faţă de poruncile lui Dumnezeu în mod complet (vezi Proverbele 3:3; 6:21; 7:3), cu acţiunile (mâna) şi gândurile (fruntea). Acelaşi simbol apare în Apocalipsa 14:9, unde este asociat cu crearea lumii şi face astfel referire clară la Sabat (vezi Studiul 6). O serie de indicii conduc la concluzia că fiara ridicată din pământ reprezintă Statele Unite ale Americii. Profeţia aceasta nu s-a împlinit deocamdată sub toate aspectele. Indiciile următoare te vor ajuta să arăţi cine este fiara care iese din pământ:

1. Puterea aceasta diferă de fiara cealaltă: nu este religioasă; nu primeşte închinare (Apocalipsa 13:12,15). Este o putere exclusiv politică; este capabilă să ucidă (Apocalipsa 13:15); funcţionează ca putere economică; stabileşte cine poate să cumpere şi să vândă (Apocalipsa 13:17).

2. Cronologic, ea devine proeminentă după fiara ieşită din mare şi începe să acţioneze imediat după ce aceasta primeşte rana de moarte (Apocalipsa 13:12), deci către finalul secolului al XVIII-lea.

3. Puterea aceasta pare inofensivă. Arată ca un miel (Apocalipsa 13:11), simbolul vulnerabilităţii lui Isus Hristos, dar vorbeşte ca un balaur – deţine o putere uriaşă. De asemenea, ea se ridică din pământ, adică dintr-o zonă foarte puţin populată, spre deosebire de fiara ieşită din mare (vezi Apocalipsa 17:15).

4. Puterea aceasta exercită o influenţă politică şi culturală importantă asupra lumii; este o superputere.

Profetul biblic dezvăluie mişcările de pe scena istoriei nu pentru a-i judeca pe oameni şi a-i arăta cu degetul, ci intenţia lui este să-i cheme să iasă din Babilon (Apocalipsa 18:2), să le întărească credinţa şi speranţa (Apocalipsa 13:10), să le consolideze încrederea în Cuvânt şi în conducerea lui Dumnezeu şi să-i îndemne să I se închine doar Lui.

De discutat: Ce trăsături ale fiarei ieşite din pământ corespund caracteristicilor Statelor Unite ale Americii? Ce evenimente actuale arată că America îşi îndeplineşte rolul prezentat în Apocalipsa? De ce este Sabatul testul ideal de verificare pentru închinare? Ce înseamnă să ieşim din Babilon? Ce efect are împlinirea profeţiei asupra vieţii tale spirituale? De ce este combinaţia paradoxală dintre miel şi balaur potrivită pentru descrierea Statelor Unite? Ce asociere putem face între această imagine şi cea a cornului mic din cartea lui Daniel?

3. APLICAŢIA

Deşi internetul abundă în prezentări despre profeţie, totuşi oamenii sunt mai interesaţi de horoscop. Observăm un fenomen paradoxal: mulţi resping credinţa în Dumnezeu pentru că li se pare un lucru naiv, însă citesc horoscopul şi îi consultă cu curiozitate pe prezicători. De ce?

Întrebări
1. Cum ne putem feri de interpretările forţate ale cărţii Apocalipsa?
2. De ce există azi atâtea interpretări contradictorii ale Apocalipsei?

4. ACTIVITATE

Discutaţi despre următorul fragment de articol în care este descrisă vizita papei Francisc în Statele Unite, în 2015:
„A venit ca un păstor şi şi-a îngrijit turma peste tot, cu atingerea umană care i-a fermecat chiar şi pe sceptici… Am mai întâlnit unele crâmpeie ale acestei manifestări: Paul al VI-lea a fost primul papă care a vizitat SUA, în anul 1965, când Vatican II tocmai îşi începuse lucrările… Ioan Paul al II-lea a efectuat şapte vizite în SUA în cei douăzeci şi şapte de ani cât a ocupat această funcţie… Dar niciuna dintre acestea nu a avut loc în epoca Instagramului, când fiecare dintre milioanele de oameni care au venit să-l vadă a putut să-şi împărtăşească experienţa cu alte milioane de oameni… Este primul papă care a folosit aplicaţia Google Hangouts şi primul care a adunat douăzeci de milioane de followers pe Twitter.” (Time, 5 octombrie 2015, pp. 36, 40)

Sugestie: Hotărâţi cu grupa un timp de rugăciune în cursul săptămânii pentru înţelegerea evenimentelor pe care le trăim şi pentru a cere protecţia specială a lui Dumnezeu în faţa amăgirilor zilelor din urmă.


Părerea mea