Dumnezeu Și-a dovedit dragostea prin planul de a-i salva pe oameni, cu toate că ei nu erau conștienți de nevoia de a fi salvați și nu meritau să fie salvați.

De memorat: Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. 1 Ioan 4:10

1. Iubirea Tatălui
a) Ioan 3:16
b) De ce este atât de multă confuzie cu privire la caracterul Tatălui nostru ceresc?
c) Ioan 14:8-9
d) 1 Ioan 3:1
e) Ioan 16:27
f) Când ai conștientizat pentru prima dată că Tatăl ceresc te iubește?

2. Iubirea lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
a) Ioan 1:1-3:14
b) Filipeni 2:5-8
c) 1 Ioan 3:16
d) Romani 8:38-39
e) Împărtășiți un moment când ați simțit cel mai adânc (cel mai mult) nemăsurabila și inalterabila dragoste a lui Isus

3. Iubirea Duhului Sfânt
a) Unde vedeți iubirea Duhului Sfânt manifestată în activitatea desfășurată pentru binele nostrum
i. Întruparea Mântuitorului nostru, Matei 1:18-21
ii. Ajutându-ne să ne amintim ce a învățat Isus, Ioan 14:26
iii. Conducându-ne în tot adevărul, Ioan 16:8-13
iv. Orientându-ne în mod specific, Fapte 13:2, 16:6-10, Luca 12:11-12
v. Împuternicirea vieții noastre pentru slujire Fapte 1:8
b) Unde ați văzut iubirea Duhului Sfânt manifestată în viață voastră?

4. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi
a) Ioan 3:16
b) Efeseni 2:8
c) Romani 10:9-13 (vezi și Psalm 91:15-16)
d) Ioan 10:27-28 e) 1 Ioan 5: 11-13
f) De ce provocăm atâtea dispute pe tema siguranței mântuirii mai ales pe măsură ce ne pregătim pentru timpul sfârșitului?

5. Împărtășirea Evangheliei veșnice
a) Apocalipsa 14:6-7
b) Marcu 16:15-16
c) De ce este important să împărtășim Evanghelia veșnică și să nu păstrăm Veștile Bune doar pentru noi?
d) Când a fost ultima dată când ai împărtășit Evanghelia cu cineva?

Biblia și Cartea anului
Ioan 10 – 16
1. Ce anume a prorocit Caiafa fără să-și dea seama?
2. Ce scrie Ioan că a spus Isaia când a văzut slava Domnului?
3. Ce a spus Isus că îi va ajuta pe ucenici să creadă că El este Hristosul?
4. De câte ori apare expresia „v-am spus aceste lucruri” în capitolele 14 – 16?
Istoria Mântuirii, cap. 9
5. Ce își imaginau aceia care nu credeau în Dumnezeu că se va întâmpla când turnul lor va ajunge până la nori?


Părerea mea